Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowa Komisja Wyborcza działa na podstawie:
  1. ustawy z z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708),
  2. uchwały nr z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
 Wojciech Kaatz


Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
 Sławomir Józefowicz


Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
 Jan Olejnik


Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej
1.Marek Baranowski
2.Jerzy Beciński
3.Krystyna Chrupczak
4.Stanisław Hapyn
5.Andrzej Karczewski
6.Jacek Lenartowicz
7.Maciej Małecki
8.Anita Pacholec


Pracownik biura obsługujący komisję
1.Agnieszka Lis
2.Anna Zielaskiewicz

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020