Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:
  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 Jerzy Hermanowski


Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 January Dziadek


Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 Elżbieta Kwiatkowska


Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
1.Michał Jonczyk
2.Jacek Kalinowski


Dokumenty

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (21 KB)  
Sprawozdanie z działalności OKR KPOIL w Toruniu 04.11.2009-20.03.2010.doc 2010.04.29    (19 KB)  
Sprawozdanie z działalności Skarbnika.doc 2005.04.13    (28 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020