Strona główna OIL

   


 
Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL

Karta informacyjna sprawy:

» Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim
» Staż podyplomowy - lekarze cudzoziemcy
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
» Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE
» Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
» Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu
» Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
» Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
» Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza/lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu 'Prawo wykonywania zawodu lekarza' albo 'Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty'
» Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony
» Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat
» Zrzeczenie się wykonywania zawodu
» Wydanie duplikatu dokumentu PWZ
» Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
» Czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020