Strona główna OIL

   


 
Wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 104/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 luty 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia
 • Opis procedury Komisja kształcenia, komisja stomatologiczna może powołać eksperta lub zespół ekspertów, posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny objętej programem kształcenia do oceny spełniania przez podmiot wymogów. Okręgowa Rada Lekarska w drodze uchwały stwierdza, że podmiot spełnia wymogi dokonania wpisu do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru, lub nie spełnia wymogów i odmawia wydania wpisu do rejestru.
  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek składający się z części A i B,
  2. program kształcenia,
  3. regulamin kształcenia,
  4. dane o kadrze dydaktycznej oraz wskazanie kierownika kształcenia,
  5. potwierdzające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych,
  6. wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kształcenia
  7. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot jest przedsiębiorcą,
  8. dowód opłaty za wpis do rejestru.
  Formularze
  Wniosek część A - Informacja o formie kształcenia.pdf 2007.01.10    (216 KB) 
  Wniosek część B - Wniosek o wpis do rejestru podmiotów.pdf 2007.01.10    (212 KB) 
  Opłaty 300 PLN
  150 PLN w przypadku wpisu do rejestru jedynie nowej formy kształcenia prowadzonej przez podmiot
  Opłaty nie pobiera się w przypadku braku odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu
  Jednostka odpowiedzialna Komisja kształcenia
  W przypadku wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów również komisja stomatologiczna
  Miejsce załatwienia sprawy Okręgowa Izba Lekarska
  Termin odpowiedzi 60 dni od daty złożenia wniosku
  Tryb odwoławczy  
  Uwagi
  1. Jeżeli podmiot zamierza prowadzić kształcenie w różnych formach lub zamierza przeprowadzić inną formę kształcenia składa dla każdej z nich, odrębnie tylko część B wniosku.
  2. Wniosek może być złożony dwa lata wcześniej, lecz nie później niż trzy miesiące, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia kształcenia.

  Wstecz  
  W górę ekranu  
  Copyright (c) 2004  
  Redaktor: serwis@torun.oil.org.pl  
  Data utworzenia: 2005-03-10