Strona główna OIL

   


 
Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

Kliknięcie na nazwisku danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
1.Łukasz Wojnowski
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej 2005 - 2009
2.Maciej Czerwiński


Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
1.Sławomir Badurek
2.Krystyna Chrupczak
3.Piotr Hubert
4.Robert Mielcarek
5.Wiesław Umiński
6.Janusz Wiśniewski
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej 2005 - 2009
7.Kazimierz Bryndal
8.Piotr Kowalski
9.Andrzej Kunkel
10.Paweł Wudarski


Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
1.Stanisław Hapyn
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 2005 - 2009
2.Piotr Hubert


Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
1.Sławomir Józefowicz
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej 2005 - 2009
2.Stanisław Hapyn


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1.Piotr Piekarski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 2005 - 2009
2.Krystyna Małecka


I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
1.Maciej Jackowiak
I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 2005 - 2009
2.Maciej Jackowiak


II Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
1.Jolanta Chmielewska
II Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 2005 - 2009
2.Jolanta Chmielewska


Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
1.Stanisław Izdebski
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego 2005 - 2009
2.Stanisław Izdebski


Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
1.Olga Bracha
2.Jolanta Janas


Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
1.Jerzy Hermanowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2005 - 2009
2.Robert Mielcarek


Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
1.January Dziadek
Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2005 - 2009
2.Jacek Kalinowski


Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej
1.Elżbieta Kwiatkowska
Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2005 - 2009
2.Katarzyna Hoffman


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
1.Wojciech Kaatz
Przewodniczący OKW 2005 - 2009
2.Paweł Wudarski


Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
 Sławomir Józefowicz


Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
 Jan Olejnik

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020