Strona główna OIL

   


 
Kącik Seniora

KOMISJA SENIORATU I SAMOPOMOCY ZAPRASZA
Witamy na łamach "Meritum"! W grudniu 2001 r ukonstytuowała się wreszcie grupa inicjatywna dość licznej już grupy koleżanek i Kolegów pod nazwą Komisja Senioratu i Samopomocy.
  Jej przewodniczącym został kol.Daniel Żłobecki.
Spotkanie Noworoczne, które odbyło się 15.02.2002r przekonało nas o potrzebie aktywizacji środowiska. Przewodniczącymi sekcji zostali:
- kol. Tadeusz Szmańda,sekcja turystyki zagranicznej
- kol. Anna Jassowicz, sekcja kulturalna
- kol. Anna Golinska-Zbucka, sekcja pomocy koleżeńskiej
- kol.Marian Łysiak, sekcja historyczna
Zapraszamy chętnych do współpracy.

  Informacje z propozycjami poszczególnych sekcji znajdować się będą na tablicy Komisji Senioratu i Samopomocy w hallu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu ul. Chopina 20 i na stronach internetowych magazynu MERITUM (http://meritum.kpoil.torun.pl). Zapytania kierować można telefonicznie w dniach dyżurów w drugi i ostatni wtorek miesi od 1300-1500 tel,prefix 56/65-41-61
  Tymczasem ze względu na terminy ukazywania się wersji drukowanej Biuletynu, proponujemy między innymi udział w zajęciach z programu PTTK i Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. /TUTW/ :
- Wycieczka do Płocka, 27 kwietnia 2002 ; cena 36 zł (autokar, pilot, przewodnik) - deklaracje wyjazdu do 20 kwietnia 2002, tel. 6222163 (w godzinach wieczornych). Zbiórka o godz. 800 przed budynkiem Izby Lekarskiej w Toruniu.
- Wycieczka po Ziemi Dobrzyńskiej szlakiem baroku 25 maja 2002.
- Wycieczka do Chełmna ,17.czerwca 2002
TUTW proponuje programy o różnorodnej tematyce:
- Wykłady z nauk o sztuce :
w każdy czwartek o godz.1715 w Klubie "Kameleon" ul. Tuwima 9, kier.sekcji Halina Wojtaś tel.62-219-77
- Nauka, języków :
  • język niemiecki 2.50 zł od osoby - mgr Halina Gronkowska tel.654-15-45, mgr Barbara Eckert tel.661-40-85
  • język angielski 4.zł od osoby - mgr Halina Gronkowska tel. 654-15-45 ;
    mgr Barbara Eckert te1.661-40-85
Zajęcia w poniedziałki, wtorki i piątki ul. Fosa Staromiejska 1a po telefonicznym porozumieniu
- Sekcja gimnastyczna,
  • kierownik sek.mgr Krystyna Dziarnowska tel 645-36-25
  • mgr Stefania Olek tel.622-16-41
  • mgr .Liliana Weber 621-04-02
we wtorki, środy czwartki i piątki Fitness C1ub "Ewa" ul.Morcinka odpłatność 20 zł /miesięcznie.
- Sekcja plastyczna:
  • mgr Jadwiga Pokorska-Niewczas te1.648-07-58 - malarstwo olejne , akwarela.
w czwartki od godz 1200-1400 Ośrodek Animacji i Kultury ul . Szpitalna 8 Toruń
18zł miesięcznie.

Pozostałe informacje szczegółowe na tablicy Komisji Senioratu i Samopomocy.

Biuro TUTW czynne w poniedziałki od 1300-1500,środy od 100-145 ul. Fosa. Staromiejska 1a. /Harmonijka/ te1.611-36-37
Wpisowe 20zł + 10zł za semestr, zgłaszać się ze zdjęciem legitymacyjnym.

Komisja Historyczna proponuje wykład doc. Aleksandra Drygasa pt. "Jak historycznie patrzeć na dzieje medycyny i farmacji" 19.04.02 w Izbie Lekarskiej ul.Chopina 20

Komisja Senioratu i Samopomocy
K-P OIL w Toruniu


***


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020