Strona główna OIL

   


 
Komisja kształcenia

Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

przewodniczący komisji
 Marian Janowski


członkowie komisji
1.Kazimierz Bryndal
2.Krystyna Chrupczak
3.Maciej Czerwiński
4.Ewa Hapyn
5.Marek Jackowski
6.Jerzy Jakubiak
7.Katarzyna Jakubiak-Berndt
8.Sławomir Józefowicz
9.Wojciech Kaatz
10.Barbara Kwiatkowska
11.Robert Mielcarek
12.Violetta Polaszewska-Pułkownik
13.Andrzej Przybysz
14.Eleonora Sobiecka-Bryndal
15.Elżbieta Wyrowińska
16.Ewa Zmudzińska


pracownik biura obsługujący komisję
1.Wiesława Jarysz
2.Elżbieta Wierzbowska

    Komisja Kształcenia K-P Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu zajmuje się od 1995 roku problemem dofinansowania osób specjalizujących się.
Działamy zgodnie z niżej zamieszczonym regulaminem. r Komisja Kształcenia rozpatruje wnioski o dofinansowaniu. Pozytywnie rozpatrzone wnioski kieruje do Funduszu Stypendialnego. Fundusz Stypendialny pozyskuje pieniądze ze składek członkowskich, rzadziej z darowizn.
    Do Funduszu Stypendialnego może należeć lekarz, mgr rehabilitacji oraz Dyrektorzy Szpitali. Fundusz Stypendialny liczy obecnie 180 członków.
    Składki w wysokości I 0 zł. miesięcznie płaci około 100 osób. Do 15 marca 2002 roku rozpatrzono pozytywnie 250 wniosków.
    Ideą Funduszu Stypendialnego jest stworzenie instytucji samofinansującej się poprzez niewielkie składki, które uiszczają Koledzy korzystający z dofinansowania na rzecz przyszłych " młodych ", którzy będą chcieli specjalizować się, a zarobki nie w pełni na to zezwalają. Nie wszyscy Koledzy wywiązują się z tego dobrowolnego koleżeńskiego obowiązku, ale są i tacy, którzy należą do Funduszu i nie korzystają z dofinansowania. Moim zdaniem żadna postawa nie jest naganna. Zarobki w Ochronie Zdrowia są raczej marne i nie zanosi się na lepsze.
    Jeśli ktoś może zapłacić I 0 zł. miesięcznie na wspólną Naszą Sprawę - czyni to ; jeśli nie może, to będzie mógł po wyedukowaniu się.
Czekamy więc i dzielimy tym czym dysponujemy. Obecnie na koncie mamy 2966 zł.

dr n. med.. Ignacy Lubiński


Dokumenty

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia KPOIL za 2003 rok.doc 2004.04.22    (22 KB)  
Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia KPOIL za okres IV kadencji 2001-2005.doc 2005.11.28    (27 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .REGULAMIN Komisji Kształcenia
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczący szkoleń lekarzy

 1. Dofinansowanie kursów szkoleniowych może być dokonane na wniosek zainteresowanego, będącego członkiem Funduszu Stypendialnego.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. kwalifikację kierownika specjalizacji jako kursu:
   • obowiązkowy,
   • zalecany, dodatkowy,
  2. określenie sumy dofinansowania.
 3. Akceptację dofinansowania uzyskują w pierwszej kolejności wnioski na kursy obowiązkowe, a w miarę posiadanych środków kursy zalecane lub dodatkowe.
 4. Członek Funduszu Stypendialnego może uzyskać dofinansowanie w trakcie specjalizacji nie więcej niż raz w roku kalendarzowym.
 5. Dofinansowania lekarzy specjalistów będą rozpatrywane w następujących przypadkach:
  1. kursy związane tematycznie z posiadaną specjalizacją lub pełnioną funkcją - kierownicy specjalizacji,
  2. kursy mogą być dofinansowane do wysokości 600,00 PLN.
 6. Na zjazdy i konferencje naukowe można przyznać jednoroczną nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości do 600,00 PLN.
 7. W szczególnych przypadkach będą akceptowane wnioski o dofinansowanie na posiedzeniach Komisji Kształcenia, jeśli uzyskają jednogłośne poparcie quorum Komisji.
 8. Komisja Kształcenia będzie analizowała możliwości specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów w zakresie:
  • potrzeby,
  • limity Ministra Zdrowia i wynikające stąd miejsca odbywania specjalizacji.
 9. Komisja Kształcenia będzie analizowała opinię lekarzy stażystów odbywających staże podyplomowe.
 10. Komisja Kształcenia będzie składać sprawozdania Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020