Strona główna OIL

   


 
Komisje problemowe OIL

Komisje problemowe są powoływane uchwałami ORL do prowadzenia określonych spraw oraz akcji.
ORL ustala zakres działania komisji, ich skład oraz kompetencje.

» Komisja ds. etyki lekarzy
» Komisja ds. młodych lekarzy
» Komisja praktyk prywatnych
» Komisja ds. rejestracji lekarza (prawa wykonywania zawodu)
» Komisja ds. współpracy z zagranicą
» Komisja historyczna
» Komisja kształcenia
» Komisja legislacyjna
» Komisja senioratu i samopomocy (bytowa)
» Komisja stomatologiczna
» Komisja Kultury i Sportu

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020