Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Prawo stanowione przez Okręgowe Zjazdy Lekarzy


XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

U C H W A Ł Y
1W sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
numer 1/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u001.doc 2004.04.21    (22 KB)  
2W sprawie regulaminu obrad XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u002.doc 2004.04.21    (41 KB)  
3W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2003 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 3/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u003.doc 2004.04.21    (21 KB)  
4W sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2004
numer 4/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u004.doc 2004.04.21    (20 KB)  
5W sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u005.doc 2004.04.21    (99 KB)  
6W sprawie monitorowania treści ogłoszeń lekarzy udzielających świadczeń medycznych
numer 6/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u006.doc 2004.04.21    (21 KB)  
7W sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 7/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u007.doc 2004.04.21    (21 KB)  
8W sprawie upoważnienia dla Komisji Praktyk Prywatnych i Komisji ds. Etyki Lekarskiej
numer 8/XIX/2004 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19u008.doc 2004.04.21    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

S T A N O W I S K A
1W sprawie wprowadzenia do projektu nowej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawnień dla lekarzy emerytów i rencistów
numer 1 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19s1.doc 1970.01.01    (0 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

A P E L E
1W sprawie LEP-u.
numer 1 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a001.doc 2004.04.21    (24 KB)  
2W sprawie najniższego wynagrodzenia lekarzy
numer 2 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a002.doc 2004.04.21    (20 KB)  
3W sprawie przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 93/104/UE z dnia 23 listopada 1993 r.
numer 3 z dnia 2004-03-27
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl19a003.doc 2004.04.21    (21 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

U C H W A Ł Y
1w sprawie porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu
numer 1/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u001.doc 2003.04.11    (19 KB)  
2w sprawie regulaminu obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
numer 2/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u002.doc 2003.04.11    (19 KB)  
3w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2002 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 3/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u003.doc 2003.04.11    (20 KB)  
4w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2003
numer 4/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u004.doc 2003.04.11    (19 KB)  
5w sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u005.doc 2003.04.11    (20 KB)  
6w sprawie przyjęcia rezygnacji
numer 6/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u006.doc 2003.04.11    (19 KB)  
7w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XVI/2001 XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 06 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów K-POIL w kadencji 2001 - 2005
numer 7/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u007.doc 2003.04.11    (21 KB)  
8w sprawie upoważnienia dla Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 8/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18u008.doc 2003.04.11    (19 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

A P E L E
1w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce
numer 1/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a001.doc 2003.04.11    (21 KB)  
2do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy stomatologów o intensyfikację działań zmierzających do poprawy sytuacji w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy stomatologów
numer 2/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a002.doc 2003.04.11    (21 KB)  
3do Naczelnej Rady Lekarskiej
numer 3/XVIII/2003 z dnia 2003-03-29
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl18a003.doc 2003.04.11    (20 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .XVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

U C H W A Ł Y
1W sprawie porządku obrad Zjazdu
kliknij aby obejrzeć treść
numer 1/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie regulaminu obrad Zjazdu z poprawką o terminie powiadomienia o obradach Zjazdu
numer 2/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl17u002.doc 2002.12.04    (34 KB)  
3W sprawie wykonania budżetu za rok 2001 i udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 3/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2002
numer 4/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie przyjęcia okresowych sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego
numer 5/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
6W sprawie wyboru członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
numer 6/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
7W sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
numer 7/XVII/2002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

I N N E D O K U M E N T Y
1Stanowisko XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie oceny działalności Ministra Zdrowia
numer 00001 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
2Rezolucja Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie oceny ofert firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
numer 00002 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
3Apel Okręgowego Zjazdu Lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany programów specjalizacyjnych
numer 00003 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenke
4Stanowisko Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie projektu Ministra Zdrowia dotyczącego przejęcia specjalizacji lekarzy przez uczelnie medyczne
numer 00004 z dnia 2002-04-06
Osoba wprowadzająca: ihenkeXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

U C H W A Ł Y
1W sprawie porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie regulaminu obrad XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy KPOIL w Toruniu.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3W sprawie wyboru komisji zjazdowych.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie ustalenia liczby członków organów PKOIL w kadencji 2001-2005.
numer 4/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie zatwierdzenia kadencyjnych sprawozdań.
numer 5/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
6W sprawie udzielenia absolutorium dla ORL.
numer 6/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
7W sprawie wyboru Przewodniczącego KPOIL w Toruniu i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
numer 7/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
8W sprawie przeprowadzenia kontroli działalności delegatur.
numer 8/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
9W sprawie powołania Rzecznika Prasowego.
numer 9/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
10W sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Lekarskiej.
numer 10/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
11W sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
numer 11/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
12W sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
numer 12/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
13W sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
numer 13/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
14W sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.
numer 14/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
15W sprawie zmiany obszaru działania Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.
numer 15/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
16W sprawie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
numer 16/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

A P E L E
1W sprawie aktywizacji środowiska lekarskiego.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2W sprawie rozszerzenia form integracji środowiska.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3W sprawie wynagrodzeń dla młodych lekarzy.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
4W sprawie zniżek dla lekarzy emerytów.
numer 4/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
5W sprawie ochrony prawnej lekarzy.
numer 5/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

W N I O S K I
1O zaniechanie głosowania parytetu przy wyborze Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
numer 1/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
2O odstąpienie od głosowania zakładającego parytet dla członków ORL: 10 członków z Torunia, 5 członków z Grudziądza, 5 członków z Włocławka.
numer 2/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke
3O uwzględnienie pisemnej zgody delegata, nieobecnego na zjeździe przy wyborze na członków organów.
numer 3/XVI/2001 z dnia 2001-04-14
Osoba wprowadzająca: ihenke

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020