Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Będzie więcej pieniędzy na leczenie...
NFZ

      ...w drugiej połowie 2011 roku
      W połowie lipca Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał oddziałom wojewódzkim dodatkowe środki finansowe w łącznej wysokości ponad 140 mln zł. Aż 68% z tej kwoty zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego, a prawie 9% - na zwrot kosztów świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych.
      Najwięcej pieniędzy otrzymały województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ - jako jedyny z oddziałów - całość otrzymanych środków (prawie 7,7 mln zł) przeznaczył na pokrycie kosztów refundacji cen leków. Warto zauważyć, że oddziały, które otrzymały zbliżoną kwotę dodatkowych środków, przeznaczały je albo na pokrycie kosztów świadczeń z lat wcześniejszych albo na leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

      ...w 2012 roku
      Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt planu finansowego na rok 2012, który zakłada uzyskanie przychodów na poziomie 64,5 mld zł - oznacza to wzrost przychodów NFZ o ponad 7% w stosunku do roku 2011. Oddziały wojewódzkie NFZ otrzymają łącznie prawie 60,5 mld zł na pokrycie kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych - ponad 4 mld zł więcej niż w roku bieżącym.       Najwięcej pieniędzy zostanie w 2012 roku przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego (26 mld zł), refundację cen leków (8 mld) oraz podstawową opiekę zdrowotną (7,5 mld). Prawie 470 mln zł w skali całego kraju zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych.
      Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ma otrzymać w 2012 roku ponad 3,3 mld zł na realizację świadczeń zdrowotnych - to ponad 280 mln (ponad 9%) więcej niż zakładano w planie na 2011 rok. Ponad 3 mln zł zostanie przeznaczone na zwrot kosztów świadczeń ponadlimitowych z lat wcześniejszych. Jest to znaczący wzrost środków w porównaniu z planem na 2011 rok, w którym na ten cel przeznaczono zaledwie 100 tysięcy zł, jednak i tak jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb.
      O około 15% wzrosną nakłady na leczenie szpitalne - do kwoty 1.470 mln zł. Wydatki te stanowią prawie 45% środków, które w przyszłym roku zostaną przeznaczone w naszym województwie na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Znacząco wzrosną także nakłady na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (o prawie 16% - do kwoty 263 mln zł), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (o prawie 24% - do kwoty 43,5 mln) oraz na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze (o prawie 30% - do kwoty 41 mln). O prawie 3 mln zł - do kwoty 10,7 mln - wzrosną także nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne.

      ...w podstawowej opiece zdrowotnej
      Od 1 września 2011 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył współczynniki korygujące stawki kapitacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej. Współczynnik dla grupy wiekowej obejmującej dzieci do 6 roku życia wzrósł z 1,6 do 2,0 w zakresie świadczeń lekarza POZ oraz z 1,3 do 2,0 w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ, natomiast współczynnik dla osób dorosłych powyżej 65 roku życia wzrósł z 1,8 do 2,0.
      Decyzję o zwiększeniu finansowania leczenia dzieci i osób starszych umotywowano podniesieniem standardów leczenia osób najczęściej korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Według wyliczeń NFZ koszt wprowadzonych zmian wyniesie około 62 mln zł do końca bieżącego roku i około 186 mln zł w 2012 roku.

Opracowała: Dominika Kisielewska

Meritum 2011 nr 5 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020