Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Nowości wydawnicze

Wydawnictwo VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k.
Ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk; NIP: 583-26-97-244
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60
htp://www.viamedica.pl, email: sprzedaz@vmgroup


KOMPENDIUM NEUROLOGII
Ryszard Podemski

ISBN13: 9788375553178, wydawca: Via Medica - Wydawnictwo Medyczne, rok wydania: 2011, Wydanie II, liczba stron: 608, format: 145x208, okładka miękka
Cena katalogowa: 123 zł

      Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się z trzech części: pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję układu nerwowego, druga - krok po kroku - prowadzi przez kolejne etapy badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę najważniejszych chorób układu nerwowego.
      Części pierwszą i drugą przygotował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii oraz Zakładu Neuroradiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademickich w Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym i w pełni ukształtowanym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
      "Kompendium neurologii" jest adresowane do młodych lekarzy przygotowujących się do realizacji swoich planów zawodowych w zakresie neurologii i innych specjalności, lekarzy medycyny rodzinnej borykających się na co dzień z problemami neurologicznymi, a przede wszystkim - do młodzieży akademickiej, z którą autor związany jest od wielu lat pracy we wrocławskiej Akademii Medycznej.

PODSTAWY PSYCHOFARMAKOLOGII
Teoria i praktyka t. 1

Stephen M. Stahl

ISBN13: 9788375990683, wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k., rok wydania: 2009, oprawa twarda, liczba stron 288, format 164x238
Cena katalogowa: 92,40 zł

      Autor podjął trud jasnego przedstawienia szerokiemu gremium czytelników i słuchaczy dość skomplikowanych i wzajemnie powiązanych procesów neuroprzekaźnictwa u osób zdrowych i w chorobach psychicznych.
      Wysoko cenione publikacje Stahla znacząco przyczyniły się do lepszego rozumienia przez lekarzy i psychologów skomplikowanych zależności pomiędzy procesami psychofizjologicznymi, patofizjologią i zmianami zachodzącymi pod wpływem terapii.
      Szczególne miejsce w dorobku Stahla zajmują "Podstawy psychofarmakologii". Autor podsumowuje w nich aktualną wiedzę o przebiegach procesów przekaźnictwa neuronalnego i możliwych mechanizmach patogennych i w umiejętny sposób wiąże je z danymi wynikającymi z doświadczenia klinicznego.
      Toteż serdecznie polecam polskie wydanie książki "Stahl's Essentials Psychopharmacology" w nadziei, że jej lektura nie tylko ułatwi przyswojenie aktualnych koncepcji (teorii neuronowej, plastyczności neuronów, apotozy i neurodegeneracji), ale i pozwoli Państwu na lepsze planowanie codziennego postępowania, którego celem jest dobór skutecznych i najbezpieczniejszych metod leczenia.

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO U KOBIET W CIĄŻY
Grzegorz H. Bręborowicz (red.), Wojciech Kozubski (red.), Michał Owecki

ISBN13: 9788375993332, wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k., rok wydania: 2011, liczba stron: 80, format: 145x208, okładka miękka
Cena katalogowa: 57,90 zł

      Ciąża to szczególne wyzwanie dla lekarza opiekującego się kobietą - zarówno ze względu na fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie pacjentki, jak i z uwagi na ochronę rozwijającego się organizmu jej dziecka. Lekarz musi uwzględnić potencjalny teratogenny wpływ procedur diagnostycznych i terapeutycznych, a także zmiany w farmakokinetyce leków; powinien również znać odpowiedź na podstawowe pytanie matki - o bezpieczeństwo jej samej oraz jej dziecka.
      W prezentowanej publikacji przedstawiono propozycje diagnostyki oraz terapii chorób neurologicznych, które mogą się pojawić u kobiet ciężarnych. Propozycje oparto na szerokim przeglądzie współczesnej literatury medycznej.

KOMERCJALIZACJA SZPITALI I JEJ SKUTKI W ŚWIETLE PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
Autor: Piotr Horosz

Format: A5, oprawa: oprawa miękka, liczba stron 264
Cena: 36,75 zł
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
tel. 22 535 80 00,
e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa: profinfo@wolterskluwer.pl

      Prezentowana publikacja stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie niezmiernie aktualnej problematyki przekształcania szpitali w spółki kapitałowe, czyli komercjalizacji szpitali, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej (ustawa weszła w życie dnia 1 lipca 2011 r.), oraz ewentualnych następstw tej komercjalizacji w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego.
      W części pierwszej przedstawione zostały pojęcie komercjalizacji szpitali, krótki zarys historii przemian polskiej służby zdrowia, od początku lat 90. do uchwalenia ustawy o działalności leczniczej, mechanizmy mające skłonić podmioty tworzące do komercjalizacji swoich szpitali, a także procedura przekształcenia SPZOZ-u w spółkę kapitałową.
      W drugiej części omówiono regulacje prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przepisów dotyczących spółek kapitałowych. Część trzecia została poświęcona problematyce prawa upadłościowego i naprawczego w kontekście skutków nabycia zdolności upadłościowej przez skomercjalizowane szpitale.
      Książka skierowana jest nie tylko do praktyków i teoretyków prawa, związanych z sektorem ochrony zdrowia, lecz także do pracowników służby zdrowia - zwłaszcza kadry zarządzającej szpitala oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces komercjalizacji szpitali.


Meritum 2011 nr 5 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020