Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Pod rozwagę

      Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobligowany jest do powołania w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 16 członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisje, których kadencja trwać będzie 6 lat, orzekać będą w składach 4-osobowych.
      Medyczne samorządy zawodowe mające siedziby na terenie województwa mogą zgłosić 4 członków. W naszym województwie działają dwie Okręgowe Izby Lekarskie (Bydgoska i Kujawsko-Pomorska w Toruniu) oraz trzy Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych (Bydgoszcz, Włocławek, Toruń). Również Izba Diagnostów Laboratoryjnych ma prawo zgłosić swoich kandydatów.
      W dniu 17 września br. odbyło się wspólne posiedzenie ORL Bydgoskiej i Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, którego głównym celem było wyłonienie wspólnych kandydatów do komisji, zapewniających kompetentną i skuteczną reprezentację środowiska lekarskiego.
      Czeka ich ciężka praca, biorąc pod uwagę, że nawet osoby zawodowo zajmujące się pisaniem o problematyce medycznej mają trudności ze zrozumieniem różnicy w określeniu "zdarzenie medyczne" i "błąd medyczny". Ostatnim przykładem jest informator dla pacjentów opublikowany 8 września br przez Gazetę Wyborczą pod tytułem "Błędy medyczne u wojewody". Dla przypomnienia: "Celem postępowania przed Wojewódzką Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne /art. 67/".

      Skoro o szkodach mowa...
      Warto przypomnieć, że nowa ustawa o działalności leczniczej wprowadza nowe zasady zawierania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrza?dzone w naste?pstwie udzielania s´wiadczen´ zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania s´wiadczen´ zdrowotnych. Będzie tylko jedna umowa obowiązkowego ubezpieczenia obejmująca wszystkie rodzaje wykonywanej działalności. To dobra wiadomość...
      Zła jest taka, że podniesiono minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC i już ubezpieczyciele sygnalizują podwyższenie składki ubezpieczeniowej minimum dwukrotnie. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 01.01.2012 r. Umowy zawarte przed 01.07.2011 r. będą obowiązywały nadal, jednak nie dłużej niż do 31.12.2012 r.

      Zbliżają się wybory...
      Za nami debata na temat zdrowia i polityki społecznej, w której udział wzięli reprezentanci PO, PSL, SLD i PJN. Przedstawiciel PIS nie przyjął zaproszenia do studia telewizyjnego. Mówiono wiele o "uszczelnianiu systemu" (to chyba ulubiony termin polityków i politykierów), powrocie lekarzy i pielęgniarek do szkół oraz monitorowaniu kolejek do specjalistów. W zasadzie nie poruszono tematu konieczności zwiększenia poziomu wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce. Obecnie sytuujemy się w szarym ogonie krajów UE, ale jak widać nie jest to problem - przynajmniej dla polityków...

      Skończyły się wakacje
      Dla niektórych czas leniwego odpoczynku, dla innych wzmożonego wysiłku. Ale gdy się robi co się lubi to życie nabiera barw. W przypadku dr. Juliana Pełki, członka KPOIL, są to barwy złota!
      Na XXXII Mistrzostwach Świata Medyków (World Medical and Health Games - WMHG), które odbyły się na początku lipca w Las Palmas doktor Pełka zdobył sześć złotych medali (w skoku w dal, skoku wzwyż, biegu na 200 m, pchnięciu kulą i rzucie oszczepem) i jeden srebrny (bieg na 100 m). Już dotychczasowy dorobek Pana Doktora był imponujący - 11 medali Mistrzostw Świata i Europy Weteranów.
      Dr Krzysztof Makuch, składając sprawozdanie Naczelnej Radzie Lekarskiej z lipcowych zawodów, podkreślił, że "wynik 5,32 m w skoku w dal był jednym z najlepszych we wszystkich grupach wiekowych (na rozgrywanych w tym czasie Mistrzostwach Świata Weteranów w Sacramento dałby mu złoty medal)".
      Panie Doktorze! Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Łukasz Wojnowski
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

Meritum 2011 nr 5 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020