Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
W jedności siła
Od Redaktora

      Piszę ten felieton trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Mimo że każda partia deklaruje jak bardzo ważna jest dla niej ochrona zdrowia, zazwyczaj na hasłach się kończy. Czasem brakuje nawet zapowiedzi. Spośród liczących się ugrupowań tylko trzy - PO, PiS i SLD potrafiły przedstawić w miarę kompletny zarys programu w zakresie ochrony zdrowia. Lenistwo polityków nie bierze się znikąd. W dobie kampanii wizerunkowych mało kogo obchodzą konkrety. Byłoby bardzo źle, gdyby nie interesowały one nas. Będziemy przecież musieli na co dzień zmagać się z tym co przyszykują politycy. Nie wiem, kto wygra nadchodzące wybory, ale najprawdopodobniej będzie to PO albo PiS. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wymienionych gigantów sceny politycznej pod kątem ich dokonań i zamierzeń w systemie ochrony zdrowia.
      Platformie Obywatelskiej udało się zwiększyć rolę samorządów jako jednostek założycielskich/ właścicielskich placówek ochrony zdrowia na mocy ustawy o działalności leczniczej. Partia Donalda Tuska przeforsowała ustawę o prawach pacjenta. Ewa Kopacz zalicza do sukcesów także skonstruowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i skrócenie kształcenia lekarzy, choć nie tylko polityczni adwersarze wytykają jej, że wspomniany koszyk to fikcja, a zniesienie stażu podyplomowego zmniejszy kompetencje zawodowe młodych lekarzy. Nie udało się PO zrealizować zapowiedzi likwidacji NFZ. Pacjenci nadal nie mają możliwości wyboru publicznego płatnika, a ubezpieczenia dodatkowe są w powijakach. Pokrywanie przez rząd kosztów procedur wysokospecjalistycznych, ofiar katastrof, programów profilaktyki i promocji zdrowia również pozostało w sferze obietnic. Partia rządząca, wbrew deklaracjom, nie skierowała dodatkowych funduszy do placówek z większą liczbą pacjentów, nie zwiększyła dostępności do leków, nie utworzyła Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i nie powołała Instytutu Standaryzacji i Taryfikacji Świadczeń Medycznych. Trudno powiedzieć co ze wspomnianych niezrealizowanych planów z jesieni 2007 uda się PO wcielić w życie jeśli pozostanie ona u steru władzy.
      A co nas może czekać w przypadku zwycięstwa PiS? Uprzywilejowaną pozycję w systemie będą miały jednostki sektora publicznego. Zlikwidowany zostanie NFZ, bo ochrona zdrowia będzie finansowana z budżetu w powiązaniu z PKB. Szpitale publiczne regionu będą miały jeden organ właścicielski - właściwy terytorialnie urząd marszałkowski. Wprowadzona zostanie ustawa o sieci szpitali publicznych, a specjalistka ambulatoryjna przejdzie na finansowanie kapitacyjnie. Do szkół wrócą pielęgniarki i lekarze, w tym stomatolodzy. Nie będzie można łączyć wykonywania praktyki w sektorze publicznym i prywatnym. W zawodach medycznych zostanie ustalone minimalne wynagrodzenie. Będą opracowane algorytmy i standardy diagnostyki i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych, a na listach leków refundowanych zwiększy się udział generyków.
      Nie czas i miejsce na prezentację zamierzeń wszystkich ugrupowań oraz ocenę zalet i wad proponowanych rozwiązań. Po dokonaniu takiej analizy nasunął mi się jeden podstawowy wniosek: każda z partii ma do zaoferowania coś wartego uwagi. Gdyby politykom udało się porozumieć ponad podziałami, można by pokusić się o koncepcję systemu zdecydowanie bardziej niż obecny wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i lekarzy. Dobrze chociaż, że na szczeblu samorządowym politykom, reprezentującym nieraz bardzo odmienne ugrupowania udaje się efektywnie współpracować. Last but not least - 17 września w Przysieku wspólnie obradowały prezydia BIL i KPOIL. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie desygnowania lekarzy do tworzonych komisji orzekających o zdarzeniach medycznych. Zdecydowano o wspólnym opiniowaniu konsultantów wojewódzkich. Ogłoszenia na temat szkoleń lekarzy, odbywających się na terenie naszych izb, będą ukazywać się w obydwu biuletynach. Wymieniono wiele uwag na temat sytuacji naszego środowiska w systemie ochrony zdrowia. Trudno uwierzyć, że było to pierwsze tego typu spotkanie sąsiadujących ze sobą samorządów lekarskich. Będą kolejne, bo nikt z uczestników nie miał wątpliwości, że warto rozmawiać.

Sławomir Badurek
badurek@vp.pl

Meritum 2011 nr 5 - pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020