Strona główna Meritum


Aktualny numer
Przegląd numerów Meritum
Przegląd tematyczny
Prawo (uchwały, apele)
Praca dla lekarzy
Komunikaty KPOIL
Z żałobnej karty
Szukaj w Meritum
Redakcja Magazynu Meritum


   

Strona istnieje od 1 stycznia 2002r.
Odwiedzana licznik razy.


    *** GRUDZIĄDZ   ***   TORUŃ   *** WŁOCŁAWEK  ***
Komunikaty KPOIL


      Jeśli posiadacie Państwo informacje o szkoleniach, zjazdach naukowych, spotkaniach towarzyskich i wydarzeniach kuluralnych mogących zainteresować koleżanki i kolegów lekarzy zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie lekarskiej, zapraszamy do wypełnienia formularza. Informacje przekazane przez Państwa będą dostępne na stronach elektronicznej wersji MERITUM, a najważniejsze znajdą się również w wersji drukowanej.


***

Informujemy, że przy KPOIL w Toruniu funkcjonuje stanowisko PEŁNOMOCNIKA DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.
Funkcję Pełnomocnika sprawuje dr Jolanta Sobczyk.
Rola Pełnomocnika polega na organizowaniu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ze względu na uzależnienie od środków psychoaktywnych są zagrożeni utratą prawa wykonywania zawodu.
Kontakt z Pełnomocnikiem
tel. bezpośredni: 781 266 546 oraz
e-mail: j.sobczyk@hipokrates.org
Dyżury w KPOIL - pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:30 - 16:30
(pierwszy dyżur - 6 grudnia 2011 r.)

PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Pani dr Jolanta Sobczyk.
tel. 781 266 546

RZECZNIK PRAW LEKARZA
Pan Krzysztof Izdebski,
tel. 697 617 763,
e-mail:

ODDZIAŁ GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ
w Toruniu
tel. 56 622 71 93,
http://www.gbl.waw.pl

KOLOKWIUM Z PRAWA MEDYCZNEGO
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów informujemy, że przystępujących do egzaminu obowiązuje zdanie kolokwium z prawa medycznego.
Kolokwium zaliczać można u Pana Dr Piotra Piekarskiego - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu - obowiązuje wcześniejsze umówienie pod numerem telefonu 56 655 41 60 wewn. 14.
W celu przygotowania się do kolokwium obowiązuje:
  • ustawa o zawodzie lekarza,
  • ustawa o izbach lekarskich,
  • Kodeks Etyki Lekarskiej.
Kolokwium z prawa medycznego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji przed dniem 30.05.2003 r. włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1.05-15.06.2003 r. i rozpoczęli specjalizację przed końcem 2003 r.
Natomiast wszystkich lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji na podst. postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1.12.2003 r. - 31.01.2004 r. i rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne po 1 stycznia 2004 r. obowiązuje jednolity kurs w zakresie "Zdrowia Publicznego" (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pod nr. tel. 52 349 77 67)

SPRAWY BIEŻĄCE
Redakcja "Meritum" bardzo prosi wszystkich lekarzy o weryfikowanie adresów do kolportażu "Meritum" i "Gazety Lekarskiej" (zmiany adresu, rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kilku egzemplarzy pism i tym podobne).
E-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org lub a.lis@hipokrates.org lub tel./fax 56 655 41 60 wewn. 18.
Prosimy także wszystkich lekarzy o podawanie zmian dotyczących Państwa danych gromadzonych w komputerowym rejestrze lekarzy (adresy e-mail, zmiany nr telefonów, zmiany nazwisk, zmiany miejsc pracy, uzyskanie specjalizacji i tym podobne).
E-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org lub a.lis@hipokrates.org lub tel./fax 56 655 41 60 wewn. 18.

Nowe godziny pracy biura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
poniedziałek..........................8 - 17
wtorek.....................................8 - 18
środa......................................8 - 16
czwartek.................................8 - 16
piątek......................................8 - 13

Komisja Senioratu i Samopomocy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu zwraca się do Koleżanek i Kolegów mających 50-letni staż czynnej pracy zawodowej o przesyłanie informacji na adres K-POIL w Toruniu,
ul. Chopina 20.
Powyższe dane będą podstawą do starań Komisji o uhonorowanie tego faktu.

Przewodnicząca Komisji
Anna Jassowicz

UWAGA WAŻNE
SKŁADKI INFORMACJA
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu uprzejmie przypomina, że od października 2008 r. obligatoryjna składka na rzecz Izby Lekarskiej wynosi
40,00 zł miesięcznie dla wszystkich lekarzy.

Treść Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 8/08/V opublikowana została w Gazecie Lekarskiej Nr 5/2008.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu kont składkowych pod numerem telefonu (0-56) 655 41 62.

Kontakt z działem księgowości
nr tel. (0-56) 655 41 62

Bank PeKaO S.A. I/O Toruń
63124040091111000044843364

Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Lekarska
ul. Chopina 20, 87-100 TORUŃ
REGON 006210394
NIP 956-12-08-530

Archiwum

» Dodanie ogłoszenia
» Dodanie ogłoszenia - podgląd
» Potwierdzenie dodania ogłoszenia

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020