Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 28 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
  2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Członkowie OSL
1.Andrzej Barylak
2.Maria Buczko
3.Anna Czyżowicz-Antonik
4.Władysław Dzik
5.Krzysztof Dziurowicz
6.Andrzej Frey
7.Andrzej Fugiel
8.Hanna Gerard-Lis
9.Jan Gołąb
10.Halina Goszcz
11.Krzysztof Gronkiewicz
12.Grzegorz Irzeński
13.Izabela Jabłońska-Wachta
14.Grzegorz Jaracz
15.Bożena Jarosławska
16.Jerzy Jasieński
17.Władysław Jaworski
18.Adam Jędrzejowski
19.Witold Jurczyński
20.Piotr Kajda
21.Agata Knapik
22.Jolanta Kocwa
23.Jan Kowalczyk
24.Piotr Kowalski
25.Magdalena Król
26.Jan Krzak
27.Wojciech Kuberski
28.Barbara Kumela
29.Janina Lankosz-Lauterbach
30.Elżbieta Moskała
31.Małgorzata Nabagło-Bolek
32.Małgorzata Nowak-Bieńkowska
33.Remigiusz Noworolski
34.Jacek Orski
35.Marek Pelc
36.Lucyna Peszko
37.Łukasz Pietrus
38.Aleksander Płóciennik
39.Małgorzata Popławska
40.Bożena Romanowska-Dixon
41.Rafał Rosa
42.Janina Rościszewska-Krawczyk
43.Zbigniew Samitowski
44.Maria Smarzyńska-Filipecka
45.Anna Szeliga
46.Jerzy Szpakowski
47.Joanna Truszkiewicz
48.Grzegorz Wawrzeń
49.Jerzy Zieliński

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020