Strona główna OIL

   


 
Komisje problemowe OIL

Komisje problemowe są powoływane uchwałami ORL do prowadzenia określonych spraw oraz akcji.
ORL ustala zakres działania komisji, ich skład oraz kompetencje.

» Komisja etyki
» Komisja finansowa
» Komisja kształcenia medycznego
» Komisja kultury, sportu i rekreacji
» Komisja legislacyjna
» Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
» Komisja ds. obcokrajowców
» Komisja organizacyjna
» Komisja socjalno-bytowa
» Komisja stomatologiczna
» Komisja ds. współpracy z zagranicą
» Rzecznik Praw Lekarza
» Zespół ds. konkursów
» Komisja ds. młodych lekarzy
» Komisja praktyk lekarskich
» Komisja ds. systemu opieki zdrowotnej
» Komisja ds. uzdrowisk

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020