Strona główna OIL

   


 
Centralny Rejestr Lekarzy RP

Sekcja ta umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji o lekarzu i lekarzu dentyście na podstawie znanego numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) lub imienia i nazwiska lub numeru PESEL.
Numer PWZ:   (7 cyfr)
Imię:   (wielkość liter nie ma znaczenia)
Nazwisko:   (wielkość liter nie ma znaczenia)
Wyszukuj również po nazwisku panieńskim i poprzednim   (zaznaczenie wydłuża czas wyszukiwania)
Numer PESEL:   (11 cyfr)
Centralny Rejestr Lekarzy RP prowadzony jest przez Naczelną Izbę Lekarską na podstawie danych przekazywanych przez wszystkie Okręgowe Izby Lekarskie w cyklu miesięcznym.
W przypadku znalezienia nieścisłości w danych prosimy o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Lekarską.
Liczba wszystkich osób w Rejestrze: 191451
Liczba osób z dostępnym zdjęciem: 15798
Data aktualizacji danych (ostatniej replikacji): 2022-01-03

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020