Strona główna OIL

   


 
Galicyjska Gazeta Lekarska Nr 2b 2008-03, 04

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Biuletyn Lekarski
MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE
XXIV Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Kraków, 29 marca 2008


Wersja PDF

» Sprawozdanie ORL w Krakowie przedstawione przez jej przewodniczącego
» Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
» Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie
» Komisja Organizacyjna
» Komisja Kształcenia Medycznego
» Komisja Socjalno-Bytowa
» Komisja Praktyk Lekarskich
» Komisja Stomatologiczna
» Komisja Finansowo-Budżetowa
» Wykonanie Preliminarza Budżetowego za 2007 rok
» Projekt Preliminarza Budżetowego na 2008 rok
» Komisja Etyki Lekarskiej
» Komisja Prawna
» Komisja ds. Zmian Systemowych
» Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
» Komisja Współpracy z Zagranicą
» Komisja ds. Uzdrowisk
» Komisja ds. Obcokrajowców
» Zespół ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
» Zespół ds. Młodych Lekarzy
» Zespół ds. Staży Podyplomowych
» Biuro Radców Prawnych
» Redakcja "Galicyjskiej Gazety Lekarskiej"

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004