Strona główna OIL

   


 
Radiologia i profilaktyka


Badania mammograficzne - wciąż niewystarczająco częste

Rak piersi jest najczęstszą (obok raka szyjki macicy) chorobą nowotworową polskich kobiet, dlatego od 2004 roku Ministerstwo Zdrowia wraz z NFZ realizuje akcję badań przesiewowych (skriningowych). Polega ona na wykonywaniu bezpłatnych (także bez skierowań) badań mammograficznych - co 24 miesiące - u kobiet z przedziału wieku 50-69 lat. W przypadku stwierdzenia zmian, pacjentkę kieruje się do tzw. etapu diagnostyki pogłębionej, gdzie wykonuje się, w zależności od potrzeb, zdjęcia mammograficzne powiększone, sonomammografię (mammo USG) lub biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC).
System ruszył w roku 2004, a pierwsze efekty podsumowano po dwóch latach. Okazało się, że do badań skriningowych trafia zaledwie kilkanaście procent kobiet spośród tych, które powinny bya przebadane. Stwierdzono także, że jakość badań pozostawia bardzo wiele do życzenia, personel nie realizuje procedur kontroli jakości, a mammogramy są opisywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dlatego w roku 2006 powołano Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi działające pod egidą Centralnego Ośrodka Koordynującego w Warszawie. W województwie małopolskim WOK działa na bazie Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a jego szefem jest dr hab. med. Andrzej Urbanik (jednocześnie Konsultant wojewódzki ds. radiologii - diagnostyki obrazowej).
Rok 2006 był dla małopolskiego WOK-u bardzo pracowity. Przeprowadzono akcję informacyjno-reklamową promującą badania mammograficzne oraz cykl szkoleń dla techników rtg i lekarzy radiologów. Zrealizowano również kontrole wszystkich pracowni zaangażowanych w skrining mammograficzny. Pod koniec roku wprowadzono specjalny program komputerowy, który pozwala na monitorowanie wykonywanych badań oraz ocenę ich efektywności. Okazało się, że w roku 2006 w Małopolsce wykonano 45481 mammografii, obejmując 25% kobiet, które powinny miea takie badanie, co stawia nasze województwo na poziomie średniej krajowej. Do etapu diagnostyki pogłębionej skierowano ponad 15% uczestniczek etapu pierwszego, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przewiduje to norma europejska (5-7%). Okazało się, że u dużej części tych pacjentek .t były to oceny fałszywie pozytywne, co każe zwrócia uwagę na jakość badań i umiejętności personelu. Temu celowi służy program oceny sprzętu, jego serwisowania, kwalifikacji personelu, a także prowadzenia kontroli jakości. Na przełomie 2006/2007 skontrolowano 26 małopolskich pracowni mammograficznych.
Szczegółowe dane można znaleźć pod adresem www.radiologia-malopolska.org (wyposażenie/mammografia). W trosce o jakość diagnostyki mammograficznej Centralny Ośrodek Koordynujący wyposażył Ośrodki Wojewódzkie w aparaturę kontrolną i zapowiada dalsze inspekcje. A wszystko po to, aby skriningowe badania mammograficzne były jak najwyższej jakości.
W dniach 11-13 maja w Krakowie odbył się kurs z zakresu diagnostyki obrazowej jamy brzusznej i układu moczowego, zorganizowany przy współudziale Katedry Radiologii Collegium Medium UJ oraz European Society of Radiology (ESR) w ramach European School of Radiology (ESOR). Uczestnicy wysłuchali 12 wykładów a także wzięli udział w 3 sesjach prowadzonych w formie warsztatów. Wykładowcami byli najbardziej znani, europejscy radiolodzy. Kierownictwo kursu pełnili: prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska z Lublina (także członek Zarządu ESR) oraz dr hab. Andrzej Urbanik z Krakowa (także członek komisji dydaktyki ESR).


Wykład prof. Roberta Edelmana w Katedrze Radiologii CM UJ

W dniu 17 maja w Krakowie Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ zorganizowała wykład "Cardiac MR and MDCT: Advances in Technology and Clinical Applications" wygłoszony przez jednego z najbardziej znanych radiologów amerykańskich, prof. Roberta Edelmana. Wykładowca przedstawił aktualny stan w zakresie diagnostyki obrazowej w kardiologii prezentując najnowsze metody i techniki.


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@krakow.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2007-07-20