Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:
 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów:
  1. okręgowej rady lekarskiej,
  2. okręgowej komisji rewizyjnej;
 6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7. dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8. dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9. określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).


1.Adamczyk-Krupska Dorota
2.Ambryszewski Tomasz
3.Baka Stanisław
4.Bakalarz Beata
5.Bankiet Aleksandra
6.Barańska Stanisława
7.Bartosz Krzysztof
8.Barucha Paweł
9.Barucha Robert
10.Bidas Krzysztof
11.Bień Stanisław
12.Biskup Bartosz
13.Bitner-Buras Małgorzata
14.Bloch-Rekść Aleksandra
15.Błasiak Jerzy
16.Bocian Artur
17.Bogusławski Marek
18.Borowiec Marek
19.Bosak Grzegorz
20.Buda Tomasz
21.Bukowska Izabela
22.Burda Robert
23.Burda Roman
24.Buszko Urszula
25.Chęć Wojciech
26.Chmielnicki Bohdan
27.Chmielnicki Jarosław
28.Chmielowiec Elżbieta
29.Chojnacka Urszula
30.Chonin Urszula
31.Chróściel Wojciech
32.Cieślik Janusz
33.Cieślik Lidia
34.Czaja Przemysław
35.Czernecki Remigiusz
36.Daniszewski Krzysztof
37.Dąbrowska Dorota
38.Domon Paweł
39.Dziemidok Maria
40.Dzienniak-Gajos Regina
41.Filipczak-Zioło Elżbieta
42.Foltyn Piotr
43.Franasik Janusz
44.Frączyk Ewa
45.Gaber Mateusz
46.Gajewski Włodzimierz
47.Gałęzia Mieczysław
48.Gładyś-Jakubczyk Aleksandra
49.Głuszek Natalia
50.Gorostowicz Roman
51.Górski Paweł
52.Grelewski Stanisław
53.Grześkiewicz Sylweriusz
54.Gwóźdź Grzegorz
55.Hnidan Beata
56.Iżowska Monika
57.Jabłońska-Lewkowicz Ewa
58.Jakubowska-Sieradzka Anna
59.Jasak Robert
60.Jaskóła Maria
61.Jodłowski Marek
62.Kałka Tomasz
63.Karpiński Daniel
64.Kiersnowski Wojciech
65.Klamka Roland
66.Kocela Barbara
67.Kołodziejczyk Krystyna
68.Korpikiewicz Wanda
69.Korzeluch Wioletta
70.Kossakowska Katarzyna
71.Kowalska-Murzyn Agata
72.Krop Artur
73.Kryczka Leszek
74.Latos Iwona
75.Lewandowski January
76.Łukaszewski Daniel
77.Markowski Stanisław
78.Masternak Tomasz
79.Matuliński Ryszard
80.Matuszewska-Dziurzyńska Magdalena
81.Matyja Andrzej
82.Matysiak Elżbieta
83.Menet Lesław
84.Michalik-Chojnacka Grażyna
85.Mierzwa Tadeusz
86.Milewska Barbara
87.Misiak Ryszard
88.Misiak-Mochocka Anna
89.Modrzewska Maria
90.Moskal Grażyna
91.Moś Jolanta
92.Mozgiel Jarosław
93.Ogonowski Grzegorz
94.Okła Sławomir
95.Olechowski Adam
96.Orliński Leszek
97.Osman Sławomir
98.Pater Ewa
99.Pawlik-Pajewska Katarzyna
100.Pawłowski Arkadiusz
101.Pazera Karolina
102.Pejas-Dembowska Renata
103.Piechota Łukasz
104.Pląder Elżbieta
105.Postuła Andrzej
106.Pragacz Krzysztof
107.Prażanowski Adam
108.Przybylski Wojciech
109.Przysucha Marzena
110.Radomska Edyta
111.Rdzanek Jolanta
112.Rutkowski Roman
113.Ryśkiewicz Igor
114.Salata Andrzej
115.Sarna-Walkowska Renata
116.Sękowski Przemysław
117.Sitarz-Żelazna Zdzisława
118.Sitnik Marta
119.Skoczylas Andrzej
120.Skrońska-Jachowicz Beata
121.Skubida Iwona
122.Sławeta Grażyna
123.Sobczyk Grażyna
124.Sobolewski Piotr
125.Starzomski Kamil
126.Stępień-Markowska Elżbieta
127.Stopaj Stanisława
128.Strojnowski Stanisław
129.Strzeszkowski Stanisław
130.Szczepańska Barbara
131.Szcześniak Jacek
132.Szczuchniak Wiktor
133.Szczukiewicz-Markowska Grażyna
134.Szczukocka Anna
135.Szczukocki Rafał
136.Szewczyk Maciej
137.Szpotowicz Anna
138.Szymański Maciej
139.Szyska-Skrobot Dorota
140.Śmiałek Małgorzata
141.Trofimiuk Andrzej
142.Tymińska-Tkacz Teresa
143.Walentynowicz Irmina
144.Wałęga Dawid
145.Wiśniewski Janusz
146.Wiśniewski Stefan
147.Wójcik Piotr
148.Wrona Waldemar
149.Wróbel Adam
150.Wróbel Krzysztof
151.Wróbel Paweł
152.Wziątek Grażyna
153.Zapała Arkadiusz
154.Zarębska Ludomira
155.Zarębski Maciej
156.Zieliński Paweł
157.Ziopaja Marek
158.Żyłka StanisławWybierz strony:

» XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XXI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
» XIII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020