Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OSL
 Arkadiusz Zapała


Członkowie OSL
1.Beata Bakalarz
2.Marek Borowiec
3.Tomasz Buda
4.Roman Burda
5.Jarosław Chmielnicki
6.Urszula Chojnacka
7.Lidia Cieślik
8.Anna Dąbrowska-Krzak
9.Regina Dzienniak-Gajos
10.Ewa Frączyk
11.Mieczysław Gałęzia
12.Dorota Garbas
13.Robert Jasak
14.Barbara Kocela
15.Krystyna Kołodziejczyk
16.Stanisław Markowski
17.Tomasz Masternak
18.Grzegorz Midak
19.Barbara Milewska
20.Aleksandra Rusakowska
21.Renata Sarna-Walkowska
22.Beata Skrońska-Jachowicz
23.Grażyna Sobczyk
24.Halina Stępniewska-Rokita
25.Jan Stoiński
26.Grażyna Szczukiewicz-Markowska
27.Rafał Szczukocki
28.Arkadiusz Zapała


pracownik biura obsługujący OSL
 Anna Tkaczyk

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020