Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik odpowiedzialności wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Nie dotyczy to spraw odpowiedzialności zawodowej członków organów izby, w której jest rzecznikiem. Ich sprawy prowadzi rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ponadto okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi i składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 Andrzej Matyja


Zastępcy OROZ
1.Małgorzata Bitner-Buras
2.Ireneusz Bogunia
3.Edyta Brelak
4.Izabela Bukowska
5.Bohdan Chmielnicki
6.Elżbieta Chmielowiec
7.Janusz Cieślik
8.Janusz Dembowski
9.Maria Dziemidok
10.Elżbieta Filipczak-Zioło
11.Małgorzata Fudala
12.Sylweriusz Grześkiewicz
13.Monika Iżowska
14.Ewa Jabłońska-Lewkowicz
15.Urszula Marzec
16.Ryszard Matuliński
17.Lesław Menet
18.Jacek Napora
19.Grażyna Pazera
20.Elżbieta Pląder
21.Adam Prażnowski
22.Elżbieta Stępień-Markowska
23.Stanisław Strzeszkowski
24.Anna Szczukocka
25.Andrzej Tofimiuk
26.Jacek Walkowski
27.Stefan Wiśniewski


Pracownik biura od spraw OROZ
1.Mariusz Delipacy
2.Tomasz Kupczak

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020