Strona główna OIL

   


 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:
  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Przewodniczący OKR
 Łukasz Piechota


Wiceprzewodniczący OKR
 Wanda Korpikiewicz


Sekretarz OKR
 Andrzej Skoczylas


Członkowie OKR
1.Wanda Korpikiewicz
2.Grażyna Moskal
3.Jolanta Moś
4.Łukasz Piechota
5.Andrzej Skoczylas

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020