Strona główna OIL

   


 
Osoby pełniące kluczowe funkcje w Izbie

Kliknięcie na nazwisku danej osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Prezes ORL
1.Paweł Barucha
Przewodniczący ORL 2005 - 2009
2.Marek Jodłowski
Przewodniczący ORL 2017 - 2021
3.Paweł Barucha


Wiceprez ORL
1.Stanisława Barańska
2.Grzegorz Ogonowski
3.Dorota Szyska-Skrobot
Zastępcy Przewodniczącego ORL 2005 - 2009
4.Andrzej Błaszczyk
5.Elżbieta Chmielowiec
6.Urszula Chonin
7.Alicja Dębicka
8.Włodzimierz Gajewski
9.Marianna Kawa-Kiesner
10.January Lewandowski
Zastępcy Przewodniczącego ORL 2013 - 2017
11.Krzysztof Bidas
12.Urszula Buszko
13.Bernarda Piekarska
Zastępcy Przewodniczącego ORL 2017- 2021
14.Stanisława Barańska
15.Grzegorz Ogonowski
16.Dorota Szyska-Skrobot


Sekretarz ORL
1.Krzysztof Bidas
Sekretarz ORL 2005 - 2009
2.Stanisława Barańska
3.Stanisław Strzeszkowski
Sekretarz ORL 2017 - 2021
4.Krzysztof Bidas


Zastępca Sekretarza ORL
1.Marta Sitnik
Zastępca Sekretarza ORL 2005 - 2009
2.Urszula Chonin
3.Stanisław Strojnowski
Zastępca Sekretarza ORL 2013 - 2017
4.Marek Ziopaja
Zastępca Sekretarza ORL 2017 - 2021
5.Marta Sitnik


Skarbnik ORL
1.Andrzej Postuła
Skarbnik ORL 2005 - 2009
2.Stanisław Strzeszkowski
Skarbnik ORL 2009 - 2013
3.Paweł Barucha
Skarbnik ORL 2017- 2021
4.Andrzej Postuła


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1.Andrzej Matyja
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 2001 - 2005
2.Krzysztof Bidas
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 2005 - 2009
3.Krzysztof Bidas


I Zastępca OROZ 2001 - 2005
 Urszula Buszko


II Zastępca OROZ 2001 - 2005
 Elżbieta Stępień-Markowska


Przewodniczący OSL
1.Arkadiusz Zapała
Przewodniczący OSL 2001 - 2005
2.Stanisław Markowski
Przewodniczący OSL 2005 - 2009
3.Stanisław Markowski
Przewodniczący OSL 2013 - 2017
4.Stanisław Markowski
Przewodniczący OSL 2017 - 2021
5.Arkadiusz Zapała


Wiceprzewodniczący OSL
1.Anna Dąbrowska-Krzak
2.Mieczysław Gałęzia
3.Barbara Milewska
4.Krzysztof Wasilewski
Wiceprzewodniczący OSL 2001 - 2005
5.Mieczysław Gałęzia
6.Andrzej Plutecki
Wiceprzewodniczący OSL 2013 - 2017
7.Danuta Szkoła-Zawadzka
Wiceprzewodniczący OSL 2017 - 2021
8.Mieczysław Gałęzia
9.Barbara Milewska


Przewodniczący OKR
1.Łukasz Piechota
Przewodniczący OKR 2005 - 2009
2.Adam Fijałkowski
Przewodniczący OKR 2013 - 2017
3.Wanda Korpikiewicz
Przewodniczący OKR 2017 - 2021
4.Łukasz Piechota


Wiceprzewodniczący OKR
1.Wanda Korpikiewicz
Wiceprzewodniczący OKR 2005 - 2009
2.Wanda Korpikiewicz
Wiceprzewodniczący OKR 2013 - 2017
3.Andrzej Plutecki
Wiceprzewodniczący OKR 2017 - 2021
4.Wanda Korpikiewicz

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020