Strona główna OIL

   


 
Historia powstania Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

I Krajowy Zjazd Lekarzy odbył się w Warszawie w dniach 10-12 grudnia 1989 roku.
Zjazd nie był władny podjąć decyzji odnośnie obszarów izb tworzących się niezgodnie z decyzjami Komitetu Organizacyjnego, gdyż kompetencje te daje ustawa Naczelnej Radzie Lekarskiej, Krajowy Zjazd wyraził jednak stanowisko przychylne wobec aspiracji nie tylko Kielc, ale i Bielska-Białej, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, Opola, Płocka, Rzeszowa, Tarnowa i Zielonej Góry.

Stosowną uchwałę powołującą Okręgową Izbę Lekarską z siedzibą w Kielcach podjęła Naczelna Rada Lekarska na pierwszym swym posiedzeniu 18 grudnia 1989 r.
Dnia 19 lutego 1990 roku PNRL podjęła uchwałę zmieniającą nazwę naszej Izby na Świętokrzyską Okręgową Izbę Lekarską z siedzibą w Kielcach, 5 maja zaś 1990 NRL ustaliła naszą nazwę na Świętokrzyską Izbę Lekarską z siedzibą w Kielcach.

I Okręgowy Zjazd Lekarzy Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej odbył się już 15 grudnia 1989 roku w sali konferencyjnej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.
Równocześnie odbywał się w Kielcach Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego Solidarności i stamtąd przyjechał na nasz Zjazd X Biskup Mieczysław Jaworski oraz poseł Edward Rzepka. Uczestniczył też w Zjeździe poseł kolega Adam Brodecki. Obrady otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu kol. Grzegorz Nocuń. Zjazdowi przewodniczył kol. Stanisław Markowski.
Przeprowadzono wybory, podjęto uchwałę o nazwie Izby (Świętokrzyska Izba Lekarska), podjęto też (na wniosek kol. Lilijany Kwiatkowskiej-Ciechomskiej) uchwałę o dobrowolnej składce na fundusz tworzonej Izby w wysokości dziesięciu tysięcy złotych (niektórzy koledzy uważali, że to za dużo).

Pierwsze posiedzenie ORL oraz PORL odbywały się w sali konferencyjnej WSZON w Kielcach.
Od marca 1990 roku tworzone było biuro Izby, gdy udało się pozyskać na stanowisko kierownika Panią mgr Irenę Michalską i kiedy dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego udostępniła nam - początkowo nieodpłatnie - lokal w gmachu hotelowym przy ul. Grunwaldzkiej 43a.

Już 25 stycznia 1990 roku ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego ŚIL - jako jeden z pierwszych w Polsce biuletynów izb okręgowych. Biuletyny były kserowane początkowo w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego Solidarności, a redagował je zespół w składzie: Włodzimierz Gajewski, Wojciech Korejba i Mirosław Madej.

Włodzimierz Gajewski


Wybierz strony:

» Historia Izby - pierwsze Izby
» Historia Izby - reaktywacja Izb Lekarskich w 1989 r.
» Historia Izby - I Zjazd OIL w Krakowie
» 10 lat istnienia Izby - wystąpienie Przewodniczącego ŚIL
» Siedziba Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej Izby

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020