Strona główna OIL

   


 
Prawo stanowione przez Okręgową Izbę Lekarską


Strony z prawem:

Okręgowa Rada Lekarska

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

XIII Okręgowy Zjazd Lekarski

XVI Okręgowy Zjazd Lekarski

XVII Okręgowy Zjazd Lekarski

XIX Okręgowy Zjazd Lekarski

XX Okręgowy Zjazd Lekarski

XXI Okręgowy Zjazd Lekarski

XXII Okręgowy Zjazd Lekarski

XXIII Okręgowy Zjazd Lekarski

XXV Okręgowy Zjazd Lekarski

XXVI Okręgowy Zjazd Lekarski

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarski

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarski

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarski
Najważniejsze przepisy medyczne:
  • Ustawa o zawodzie lekarza,
  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
  • Ustawa o izbach lekarskich,
  • Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów.

  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów rejestrów

Na uwagę zasługują pozycje związane z etyką wykonywania zawodu lekarza:
  • Przysięga Hipokratesa,
  • Kodeks etyki lekarskiej,
  • Karta praw pacjenta.Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020