Strona główna OIL

   


 
Komisje problemowe ¦IL

Komisje problemowe s± powoływane uchwałami ORL do prowadzenia okre¶lonych spraw oraz akcji.
ORL ustala zakres działania komisji, ich skład oraz kompetencje.

» Komisja bioetyki
» Komisja ds. rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu
» Komisja ds. konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia oraz konsultantów ¦IL
» Komisja ds. kształcenia i nauki
» Komisja ds. rejestracji praktyk prywatnych i prywatyzacji
» Komisja ds. staży podyplomowych
» Komisja ds. współpracy i negocjacji z NFZ
» Komisja finansowa
» Komisja legislacyjna
» Komisja socjalna
» Komisja stomatologiczna
» Zespół ds. lekarzy emerytów i rencistów
» Zespół ds. sportu, turystyki i rekreacji
» Zespół ds. war. pracy i płacy lek. zatrudnionych w zoz-ach
» Zespół ds. etyki lekarskiej
» Zespół historyczno-literacki
» Zespół Młodych Lekarzy

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020