Strona główna OIL

   


 
Sposoby finansowania działalności

Sprawy dotyczące majątku i gospodarki finansowej samorządu lekarskiego sa omówione w Rozdziale 8 ustawy o izbach lekarskich.
Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz oraz ruchomości i nieruchomości.
Na fundusz izb lekarskich składają się:
 • składki członkowskie,
 • zapisy, darowizny, dotacje,
 • wpływy z działalności gospodarczej,
 • inne wpływy.
  Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska.
  Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej.
  Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Wybierz strony:

  » Składki członkowskie

 • Wstecz  
  W górę ekranu  
  Copyright (c) 2004-2020