Strona główna OIL

   


 
Redakcja Eskulapa Świętokrzyskiego

Wydawcą Eskulapa Świętokrzyskiego jest Okręgowa Izba Lekarska w Kielcach.


Redaktor naczelny
1.Maciej Zarębski
Kolegium redakcyjne
2.Paweł Barucha
3.Krzysztof Bidas
4.Stanisław Bień
5.Mieczysław Gałęzia
6.January Lewandowski
7.Małgorzata Sternik-Zbydniowska
8.Beata Wożakowska-Kapłon
Skład
9.Andrzej Jędrychowski
Sekretarz redakcji
10.Jadwiga Zielińska
Korekta
11.Ludomira Zarębska

Adres redakcji:
Świętokrzyska Izba Lekarska,
25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 52
tel: 362-13-81, 368-75-67


Skład / druk:
Zakład Małej Poligrafii
Wiktor Nowakowski
os. Na Stoku 51j, tel. 362-39-00Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020