Strona główna OIL

   


 
Dr Wojciech Musiał nie żyje...

     22 marca 2012 roku zmarł w Kielcach po długiej i ciężkiej chorobie dr Wojciech Wacław Musiał, lekarz, specjalista chirurgii, działacz społeczno- polityczny i znany regionalista. Urodził się 14 lipca 1934 r. w Mieronicach podwodzisławskich na ziemi świętokrzyskiej. Szkołę średnią ukończył w Wodzisławiu-Brzeziach. W latach 1952- 1957 studiował na krakowskiej Akademii Medycznej. Tam też pracował w latach 1957-1964; w roku 1964 r. obronił pracę doktorską z zakresu nauk medycznych. Od 1964 r. związany z Kielcami, początkowo pracował na Oddziale Chirurgicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zaś w roku 1976 został ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej Szpitala Miejskiego im. św. Aleksandra w Kielcach. Funkcję tę pełnił do roku 2000. Był ordynatorem niezwykle odpowiedzialnym, wymagającym ale ludzkim. Jego stosunek do chorych, z pozoru oschły, był pełen troski o ich zdrowie. Często pomagała mu w kontaktach z pacjentami stosowana tzw. „chłopska filozofia”. Jako chirurg uważał, że miejscem dla niego jest sala operacyjna i tam winien realizować swoje zawodowe zdolności. Po roku 2000, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zerwał z zawodem, lecz przez następne lata prowadził oddział chirurgiczny w szpitalu w Chmielniku. W roku 2001 wdzięczni mieszkańcy przyznali mu tytuł Honorowego Chmielniczanina. Niemal do końca życia, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, przyjmował w przychodni chirurgicznej w Kielcach na ulicy Kościuszki. Przez lata łączył pracę zawodową z rozległą działalnością społeczno-polityczną. Z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego był w latach 1985-89 posłem IX kadencji Sejmu PRL. Zasiadał w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Przez wiele lat był prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK, prezesem Stowarzyszenia Wychowanków AM UJ. Przez kilka miesięcy kierował polską ekipą Czerwonego Krzyża w Kambodży, o czym wielokrotnie opowiadał na różnych spotkaniach lekarskich i regionalistycznych. Był pasjonatem zdrowego żywienia i przez wiele lat współorganizował sympozja w tej dziedzinie w Tarnowie. Słynął także z pasji pszczelarstwa, chlubiąc się posiadaniem własnej pasieki. Przez lata wybierano go wiceprezesem Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy. Dr Wojciech Musiał należał do znanych działaczy regionalistycznych. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia w latach 1986- 2005, następnie pełnił funkcję prezesa honorowego tego towarzystwa. Już na początku swojej prezesury czynił starania o przywrócenie Wodzisławowi statusu miasta. Niestety z powodu oporu mieszkańców bezskutecznie.
     Od roku 1986 r. do końca życia był redaktorem naczelnym rocznika regionalistycznego „Przyjaciel Wodzisławia”. Pod jego redakcją ukazało się 26 numerów pisma. Od roku 2000 był członkiem Rady Wojewódzkiej Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach. W roku 2004 współtworzył Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, pełniąc początkowo funkcję wiceprezesa (w roku 2010 został wybrany prezesem honorowym tego Towarzystwa). W roku 2007 był jednym z wykładowców na spotkaniach z młodzieżą gimnazjum w Zagnańsku w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt: „Edukacja regionalna i patriotyczna młodzieży szkolnej”. Opowiadał młodzieży o elementach patriotyzmu lokalnego zawartych w „Przyjacielu Wodzislawia”. Jest jednym z autorów specjalnej publikacji wydanej po tych zajęciach. Przez pewien czas należał do Kolegium Redakcyjnego „Gońca Świętokrzyskiego”, propagując w tym piśmie zasady zdrowego żywienia. Równocześnie z uwagi na swoje rozliczne kontakty i znajomości pomagał w uzyskiwaniu środków na wydawanie pisma. W latach 2002-2006 był wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Ruchu Towarzystw Regionalnych RP; reprezentował region świętokrzyski na kilku kolejnych kongresach regionalnych towarzystw kultury: w roku 2002 w Gorzowie, w 2006 w Warszawie i w 2010 w Kielcach. W latach 2006-2011 był częstym gościem kawiarni literackiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Niezapomniany zwłaszcza był jego udział w spotkaniu z Wojciechem Siemionem w maju 2008 roku, kiedy to obaj panowie, po części oficjalnej przez dłuższą chwilę wspominali czasy wspólnego posłowania… Za swą pracę zawodową i działalność społeczno-kulturalną wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Obok odznaczeń państwowych posiadał wiele dyplomów uznania oraz medali, takich jak medal Adama Bienia oraz Aleksandra Patkowskiego.
     Dr Wojciech Musiał swoją pracą zawodową oraz wszechstronną działalnością polityczno-społeczno-kulturalną dobrze zasłużył się regionowi świętokrzyskiemu oraz kieleckiej służbie zdrowia.

Maciej A. Zarębski

Eskulap Świętokrzyski 2012 nr 5/6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@kielce.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2012-05-24