Strona główna OIL

   


 
Ślepota XXI wieku
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej utraty widzenia w krajach wysoko rozwiniętych. Populacja pacjentów z AMD w Polsce to ponad milion osób.

Czynnikami ryzyka są:
- zaawansowany wiek
- płeć (kobiety znacznie częściej niż mężczyźni)
- rasa (częściej występuje u rasy białej)
- kolor tęczówki (częściej u osób niebieskookich)
- otyłość
- nadciśnienie tętnicze
- rodzinne występowanie choroby
- palenie tytoniu
- niedobór antyoksydantów w diecie
- nadmierna ekspozycja oczu na światło słoneczne

AMD jest chorobą uszkadzającą widzenie centralne, które jest potrzebne do wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak: czytanie, prowadzenie samochodu czy rozpoznawanie twarzy. AMD przebiega bez dolegliwości bólowych, ale doprowadza do utraty zdolności postrzegania przedmiotów znajdujących się w centrum pola widzenia. Czasami postępuje tak wolno, że tylko w niewielkim stopniu dochodzi do uszkodzenia wzroku. W innych przypadkach postępuje szybko, prowadząc do gwałtownej utraty widzenia.
Istnieją dwie postacie tej choroby. Postać sucha, która stanowi około 85- 95% przypadków AMD, w której to komórki siatkówki obumierają prowadząc do uszkodzenia widzenia centralnego. Najczęstszym jej objawem jest przymglenie widzenia w nieznacznym stopniu.
Postać wysiękowa stanowi ok.10-15% przypadków. Jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób z AMD. Powstaje w wyniku rozwoju nieprawidłowych naczyń pod siatkówką w okolicy plamki, prowadząc do krwawienia, rozwoju blizny i trwałego uszkodzenia siatkówki.

Do objawów AMD należą:
- krzywienie obrazu (metamorfopsje)
- spadek ostrości widzenia
- ubytki w centralnym polu widzenia
- spadek wrażliwości siatkówki na kontrast
- problemy z różnicowaniem barw
Regularne badania okulistyczne mogą wykryć wczesne stadium AMD. Wczesne rozpoznanie choroby i szybkie rozpoczęcie leczenia mogą zachować widzenie, a nawet je poprawić.

Profilaktyka AMD:
- zbilansowana dieta (warzywa, owoce bogate w luteinę i antyoksydanty)
- noszenie okularów przeciwsłonecznych, chroniących oczy przed działaniem promieniowania ultrafioletowego
- właściwa dla wieku i płci waga ciała
- niepalenie tytoniu
- samokontrola wzroku przy użyciu testu Amslera
- okresowa kontrola okulistyczna

Leczenie AMD
Do obecnie stosowanych metod leczenia wysiękowego AMD należą:
- Iniekcje doszklistkowe - lek podawany jest do wnętrza gałki ocznej co 4 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące. Kontynuacja terapii jest indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta. U ponad 30% pacjentów dochodzi do poprawy ostrości wzroku.
- Terapia Fotodynamiczna (PDT) - lek podawany jest dożylnie dostając się do nieprawidłowych naczyń w gałce ocznej, gdzie za pomocą lasera jest aktywowany prowadząc do ich zniszczenia. Procedura ta zmniejsza ryzyko utraty widzenia.
- Fotokoagulacja laserowa - polega na niszczeniu patologicznych naczyń krwionośnych promieniem lasera, wskutek efektu ciepła dochodzi do uszkodzenia siatkówki i powstania blizn. Ten typ leczenia ma zastosowanie tylko w wybranej grupie chorych.

Więcej informacji na temat AMD można znaleźć na stronie www.amd.org.pl

W dniu 29.04.2011 został założony Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Celem Stowarzyszenia AMD jest między innymi propagowanie wiedzy o AMD w społeczeństwie, w tym wśród osób dotkniętych lub zagrożonych AMD, wśród lekarzy okulistów i lekarzy innych specjalności. Nic nie zastąpi regularnie przeprowadzonych kontrolnych badań okulistycznych. Istnieje jednak możliwość samodzielnego sprawdzania wzroku w domu przez pacjenta czy w gabinecie lekarza każdej specjalności. Do tego służy specjalny test, tzw. test Amslera. Lekarz pierwszego kontaktu często bywa pierwszą osobą, której chory sygnalizuje objawy AMD. Czynniki ryzyka tego schorzenia należą do najczęstszych chorób internistycznych, zaburzeń metabolicznych i nałogów.
TEST AMSLERA jest prostą metodą służącą do wykrywania mroczków środkowych, metamorfopsji oraz oceny czynnościowej plamki. TEST AMSLERA powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku u każdej osoby powyżej 50. roku życia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stał się on standardem w gabinecie okulisty i lekarza pierwszego kontaktu.
W porozumieniu z redakcją Eskulapa Świętokrzyskiego do najbliższego numeru Eskulapa dołączony będzie test Amslera będący najprostszym narzędziem do rozpoznania choroby AMD - ślepoty XXI wieku.

Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem
lek. med. Michał Biskup

Eskulap Świętokrzyski 2011 nr 9 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@kielce.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-09-01