Strona główna OIL

   


 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2008-2012

      /.../Liczby mówią za siebie. Według CBOS (2005 r.) 45% Polaków czasami niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne. Natomiast aż 85 % uważa, że obecne warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Jako przyczyny wymieniano bezrobocie (77%), kryzys rodzinny (47%), biedę (41%), nadużywanie alkoholu i narkotyki (39%).
      "Zdrowie psychiczne może i powinno także w naszym kraju stać się istotną wartością" – apeluje grupa lekarzy, która na zlecenie Ministerstwa Zdrowia opracowała projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2008 – 2012. Dane w nim zawarte są porażające. W 10 nowo przyjętych krajach UE średni odsetek obywateli odczuwających wyłączenie ze społeczeństwa wynosi 10 %, w starych krajach UE – 12,5 %, w Polsce – 20,6%.
      W okresie transformacji ustrojowej liczba osób leczonych psychiatrycznie wzrosła z 600 tys. do ponad 1,5 mln rocznie. Przybyło równocześnie pacjentów z najcięższymi schorzeniami psychotycznymi, których jest obecnie około 100 tys. Wzrasta również liczba samobójstw – w 2004 roku po raz pierwszy przekroczyła 6 tys. rocznie. Autorzy raportu szacują, że ok. 9 mln dzieci i młodzieży wymaga opieki psychiatryczno – psychologicznej.
      Co proponują autorzy projektu? Model środowiskowy. Najbardziej spektakularnym sukcesem psychiatrii środowiskowej jest przywrócenie do samodzielnego życia blisko 90% chorych, których przeniesiono do środowiska po 10 - 20 latach ciągłego pobytu w szpitalach psychiatrycznych.
      Podstawową barierą wcielania programu w życie mogą być finanse. Autorzy projektu zakładają bowiem poszerzenie liczby psychiatrycznych oddziałów dziennych przy szpitalach. Z około 200 istniejących korzystają mieszkańcy większych miast. Podobnie jak z 27 zespołów leczenia środowiskowego. Zbyt mała (10) jest również liczba hosteli służących do opieki pozaszpitalnej. Dlatego pomysłodawcy chcieliby stworzyć Centra Zdrowia Psychicznego, które zapewniałyby opiekę co najmniej 1500 pacjentom dorosłym na obszarze zamieszkanym przez ok. 50 tys. osób (powiat, duża gmina). Powstanie CZP wymagałoby wykształcenia dodatkowej kadry. Obecna liczba psychiatrów z 2700 powinna wzrosnąć do 4000, psychiatrów dzieci i młodzieży z 206 do 400, psychologów klinicznych z 1400 do 3800, a terapeutów zajęciowych z 560 do 3200./.../

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 11 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@kielce.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2008-01-10