Strona główna OIL

   


 
Co nowego 'w prawie piszczy'...

  1. Dziennik Ustaw z 09.07.2007 r. Nr 123 poz. 849 Ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym,
  2. Dziennik Ustaw z 11.07.2007 r. Nr 124 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
  3. Dziennik Ustaw z 11.07.2007 r. Nr 124 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.06.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju,
  4. Dziennik Ustaw z 11.07.2007 r. Nr 124 poz. 869 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek,
  5. Dziennik Ustaw z 17.07.2007 r. Nr 127 poz. 882 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
  6. Dziennik Ustaw z 24.07.2007 r. Nr 133 poz. 931 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.07.2007 r. w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmującego uzupełnienie i doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego,
  7. Dziennik Ustaw z 31.07.2007 r. Nr 137 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą,
  8. Dziennik Ustaw z 10.08.2007 r. Nr 146 poz. 1027 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.08.2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,
  9. Dziennik Ustaw z 20.08.2007 r. Nr 150 poz. 1073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 10 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020