Strona główna OIL

   


 
Rynek farmaceutyczny w Polsce w okresie styczeń - lipiec 2007 roku

      Według danych IMS Health całkowita wartość rynku farmaceutycmego w Polsce w okresie styczeń - lipiec 2007 roku (mierzona w PLN na poziomie cen producenta netto) wzrosła o 7,9% w porównaniu do takiego samego okresu 2006 roku i osiągnęła wartość 9,3 mld PLN w cenach producenta netto. W skali ostatnich 12 miesięcy wartość rynku farmaceutyczhego wyniosła 15,5 mld PLN, a jego wzrost 6,4%.
      Rynek apteczny leków wydawanych na receptę (Rx) w pierwszych siedmiu miesiącach 2007 roku zanotował 7,1procentowy wzrost. Wzrost sprzedaży odnotowały prawie wszystkie kategorie leków w tym segmencie rynku, zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym. Pod względem wartościowym zdecydowanie największe przyrosty odnotowały klasy leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego i układu krążenia oraz leków przeciwinfekcyjnych (te trzy klasy leków są odpowiedzialne za prawie 60% wzrostu). Warto odnotować fakt, że - po kilku miesiącach dużej dynamiki sprzedaży - w lipcu 2007 roku była ona niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
      Na rynku szpitalnym w skali siedmiu miesięcy utrzymywał się wzrostowy trend sprzedaży. Zanotowano 7,2-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy malejącej dynamice wzrostu.
      Obraz rynku w cenach zakupu przez pacjentów i szpitale przedstawia się następująco: w okresie styczeń - lipiec 2007 roku pacjenci, wspomagani przez refundację z NFZ, zakupili w aptekach leki za 11,2 mld PLN (w cenach detalicmych z VAT). Stanowi to 8-procentowy wzrost w stosunku do analogicmego okresu ubiegłego roku. Szpitale w okresie styczeń- lipiec 2007 roku poczyniły zakupy za kwotę 1,2 mld PLN (w cenach zakupu bez VAT), co stanowi 7,2-procentowy wzrost w porównaniu do analogicmego okresu ubiegłego roku. Dynamika detalicma aptecmego rynku leków (sprzedaż z apteki do pacjenta) w tym okresie była zdecydowanie niższa i osiągnęła 3,7%. Wzrost zakupów leków przez apteki przewyższający wzrost sprzedaży leków z apteki do pacjenta prowadził do powiększenia średniego poziomu zapasów. Było to spowodowane m.in. powstawaniem nowych aptek w odpowiedzi na propozycje zmian w prawie farmaceutycznym. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość otwierania aptek. Rynek leków i produktów z zakresu tzw. samoleczenia (często zwany OTC) w aptekach otwartych wzrósł w pierwszych siedmiu miesiącach 2007 roku (w porównaniu do siedmiu pierwszych 2006 roku) 014,8% - do wartości ponad 2,3 mld PLN (w cenach producenta bez VAT). Podobnie jak w poprzednio analizowanym okresie wzrost wartościowy i ilościowy zanotowały wszystkie kategorie produktów z tego segmentu. W wartościach bezwzględnych największe przyrosty odnotowały klasy preparatów stosowanych w leczeniu grypy i choroby przeziębieniowej, probiotyki (głównie stosowane jako osłona przewodu pokarmowego przy antybiotykoterapii) oraz preparaty przeciwbólowe, zarówno te o działaniu ogólnym, jak i miejscowym.

Warszawa, 3 września 2007 r.

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 10 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020