Strona główna OIL

   


 
Moim zdaniem

A więc mamy przedwczesne wybory. Znów zaczme się gra pełna sloganów, w rzeczywistości bezpardonowa walka o intratne stołki. Kiedy ten numer "Eskulapa" dotrze do Państwa, festiwal obiecanek bez pokrycia sięgnie pewnie zenitu. No cóż, trzeba to jakoś przeżyć. Mam nadzieję, iż w sumie i nasza służba zdrowia coś na tym ugra. Obecnie strajki na szczęście wygasają i sytuacja zaczyna normalnieć. Na jak długo? Póki co w atmosferze prawie stale trwającej kampanii wyborczej rośnie obustronna nieufllość oraz niewiara w cokolwiek. Świadczy o tym chociażby lektura ostatniego "Kuriera MP Wiadomości" z 18 września br. Oto tytuły zamieszczanych tam artykułów: "Religa: Przeforsuję ubezpieczenia dodatkowe" (a więc bardzo optymistyczna, od dawna oczekiwana zapowiedź przedstawiciela rządu). I co się okazuje - napotyka ona na taką oto reakcję. Podaję dwa następne tytuły: "OZZL mówi sprawdzam"; oraz "Anestezjolodzy nie wierzą w obietnice rządu". Wystarczy, by dojść do wniosku, że sytuacja jakby wymykała się spod kontroli rozumu. Świadczyć może o tym także i inny fakt. (Proszę wybaczyć, że znów wracam do polityki). Lektura zgłaszanych do rejestracji list wyborczych nie tylko dowodzi bezkrytyczności dotychczasowych parlamentarzystów (wszak poza małymi wyjątkami wszyscy startują ponownie, pomimo iż społeczeństwo oceniło Sejm bardzo krytycznie), ale na różnych listach znajduję ze zdumieniem wiele nazwisk naszych kolegów, doskonałych, a więc potrzebnych społeczeństwu specjalistów w swoich dziedzinach. Zapytuję sam siebie, co się z nami dzieje? Czyżbyśmy naprawdę stracili nie tylko zdrowy rozsądek, ale i właściwą samoocenę (wszak do Sejmu winni kandydować ludzie doświadczeni politycznie i przede wszystkim z dużą znajomościąprawa). Odejdźmy jednak od polityki, bo możemy dojść do niewłaściwych wniosków. Ostatnio uczestniczyłem w Łodzi w ciekawym spotkaniu redaktorów prasy medycznej (relację z niego przeczytacie Państwo na str. 8 tego numeru). Teraz kilka słów refleksji. Odbywało się ono w siedzibie Izby Lekarskiej mieszczącej się w odremontowanym pałacu po miejscowym przemysłowcu Ryszardzie Geyerze. Z zazdrością obserwowałem salę obrad na 100 osób oraz stylowe wnętrza poszczególnych pomieszczeń Izby, a także przestronne pokoje Klubu Lekarza, gdzie organizowane są spotkania artystóW, biesiady literackie, ale również jubileuszowe spotkania kolegów lekrzy, a to z okazji ...lecia Oddziału, Kliniki a także 50 czy 60-lecia urodzin jednego z miejscowych eskulapów. Po obradach uczestniczyłem w profesjonalnie zorganizowanej wycieczce po Łodzi. Pokazano nam i Radogoszcz - stację przeładunkową getta łódzkiego - miejsce deportacji i zagłady gminy żydowskiej, pomnik dzieci Łodzi w kształcie pękniętego serca, Księży Młyn - dawną remizę strażacką, kompleksy użytkowe manufaktury słynnego fabrykanta żydowskiego Karola Scheiblera, jego rezydencję, obecnie Muzeum Kinematografii, pałac Oskara Kona - siedzibę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, pałac Karola Poznańskiego - siedzibę Akademii Muzycznej. Wycieczkę zakończyło zwiedzanie Centrum Manufaktura. Następnego dnia spacerowałem po pięknie odrestaurowanej ulicy Piotrkowskiej, na której królował folklor ziemi łódzkiej oraz uroki zabytków i obiektów turystycznych tego regionu, usytuowanych w poszczególnych jego rewirach. Tego dnia bowiem zorganizowano imprezę kulturalną o nazwie "Jarmark Wojewódzki". Namawiam Państwa do odwiedzenia Łodzi no i oczywiście lektury kolejnego numeru "Eskulapa".

Maciej A. Zarębski

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 10 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020