Strona główna OIL

   


 
Co nowego 'w prawie piszczy'...

  1. Dziennik Ustaw z 13.03.2007 r. Nr 44 poz. 285 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.02.2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
  2. Dziennik Ustaw z 13.03.2007 r. Nr 44 poz. 286 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.02.2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych,
  3. Dziennik Ustaw z 14.03.2007 r. Nr 45 poz. 296 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy - Zdroju,
  4. Dziennik Ustaw z 16.03.2007 r. Nr 47 poz. 316 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków,
  5. Dziennik Ustaw z 23.03.2007 r. Nr 52 poz. 351 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności,
  6. Dziennik Ustaw z 30.03.2007 r. Nr 55 poz. 365 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.03.2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,
  7. Dziennik Ustaw z 30.03.2007 r. Nr 56 poz. 379 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą,
  8. Dziennik Ustaw z 30.03.2007 r. Nr 56 poz. 380 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim.

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 5 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020