Strona główna OIL

   


 
W obiektywie Eskulapa

Z cyklu "Szpitale Ziemi Świętokrzyskiej"
Szpital we Włoszczowie
Na oddziale Dializ Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Łukasza w Końskich - ordynator dr Urszula Chonin
3 lutego 2007. Zebranie założycielskie Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Tow. Gastroenterologii otwiera dr Krzysztof Bartosz, jego organizator, wybrany przewodniczącym Oddziału. Pierwszy z prawej dr Tomasz Marek z Katowic. Tuż po wyborach, głosy zbiera dr Elżbieta Skorupka. Siedzą (od lewej) kol. kol. K. Pragacz, S.Szafran i K.Borzęcki
19 lutego 2007. Z uroczystości otwarcia Oddziału Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Łukasza w Końskich. Wstęgę przecina Minister Koordynator Przemysław Gosiewski, obok minister Zdrowia Zbigniew Religa.
List gratulacyjny w imieniu dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego NFZ p. Zofii Wilczyńskiej czyta dr Andrzej Błaszczyk. Za stołem prezydialnym pierwszy z prawej, dyrektor Szpitala w Końskich dr Wojciech Przybylski, obok minister P.Gosiewski i starosta konecki Andrzej M. Lenart.
Koszt budowy i uruchomienia Oddziału wyniósł 5,5 mln zł.

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020