Strona główna OIL

   


 
Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Wybudowany w latach 1798-1800. Jaki miał pierwotny wygląd, nie wiadomo. Budowniczym dworku był poseł na Sejm Czteroletni, Kacper Walewski herbu Kolumna, postać w tamtych czasach popularna.
Gościło w dworku wielu znamienitych na owe czasy ludzi. W krótkim czasie stał się jednym z ważniejszych ognisk życia towarzysko-kulturalnego tego regionu Polski. Po śmierci Kacpra Walewskiego w roku 1806 gospodarowała dworkiem przez kolejne 26 lat jego żona Maria z Dąbskich, kobieta bardzo energiczna i zaradna. Wokół dworku stworzyła okazały park w którym przeważały modrzewie oraz lipy i graby. W wyniku działów rodzinnych w 1853 roku Nagłowice przeszły w posiadanie senatora Kosickiego z Koszyc i Zakrzowa, który ożenił się z Marią z Walewskich. Kosiccy gospodarowali dworkiem nagłowickim do roku 1914. W tym roku wnuki senatora Kosickiego sprzedały Nagłowice księciu Januszowi Radziwiłłowi. W rękach Radziwiłłów dworek pozostawał do zakończenia II wojny światowej. Przez parę miesięcy (do listopada 1945 roku) gospodarzem dworku był Związek Literatów Polskich. Kolejnym lokatorem był Państwowy Dom Dziecka. Obiekt uległ stopniowej dewastacji. Odrestaurowany w latach 80 -tych we wrześniu 1988 roku stał się siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej ze stałą wystawą biograficzno-literacką prezentującą życie i twórczość Mikołaja Reja. Taką funkcję pełni i dzisiaj.
(tekst i zdj. ZAM)

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020