Strona główna OIL

   


 
Wydarzenia nie tylko medyczne

Zebranie naukowe Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Staszów, 2 lutego 2007r.
Dr med. Marek Niewiedział z Lublina wygłasza referat na temat cukrzycy. Obok ponad 50 -osobowa rzesza lekarzy. Z prawej przewodniczący Oddziału PTL dr J.Matykiewicz ogląda staszowską kronikę ( foto kol. Ewa Sala)

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020