Strona główna OIL

   


 
Informacja o powołaniu Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

      W dniu 03 lutego 2007 roku w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Akces wstąpienia do towarzystwa zgłosiło ponad 50 przedstawicieli różnych specjalności medycznych, w tej liczbie grupa pielęgniarek zajmujących się endoskopią przewodu pokarmowego. Wśród członków założycieli znaleźli się między innymi Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, konsultant regionalny w dziedzinie chirurgii, dr med. Janusz Siedlecki, konsultant regionalny w dziedzinie chorób wewnętrznych, dr Zdzisław Życiński, konsultant regionalny w dziedzinie gastroenterologii.
      Nadzwyczajne zgromadzenie członków Oddziału wybrało Zarząd, na którego czele stanął dr n. med. Krzysztof Bartosz. W skład Zarządu weszli dr Krzysztof Chmielowiec Z-ca przewodniczącego oddziału ds szkoleń, dr Ewa Wrzesińska-Ambroż - sekeretarz, dr med. Tomasz Wollny skarbnik, oraz Prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek, dr med. Andrzej Jamry, dr Dariusz Sołowiej jako członkowie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego.
      W spotkaniu wziął udział Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dr med. Tomasz Marek. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: dr med. Tomasza Marka pod tytułem " Standardy jakości w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego" oraz dr med. Krzysztofa Bartosza pod tytułem " Historia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i rozwój gastroenterologii w regionie świętokrzyskim".
      Gastroenterologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń przewodu pokarmowego, która szczególnie w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwinęła, dzięki postępowi technologicznemu oraz nowym odkryciom naukowym. Nowoczesna gastroenterologia łączy ze sobą różne specjalności medyczne. Sukces diagnostyczno-leczniczy jest możliwy dzięki ścisłej współpracy internistów, chirurgów, anestezjologów oraz radiologów i patomorfologów.
      Celem Towarzystwa jest szerzenie zdobyczy współczesnej gastroenterologii, zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów, poprzez szkolenia naukowe, działalność wydawniczą i popularyzatorską.
Inf. własna

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020