Strona główna OIL

   


 
Moim zdaniam

Kolejne tygodnie i następne afery w służbie zdrowia. Kolejny ordynator wyprowadzany przez przedstawicieli służb antykorupcyjnych w kajdankach ze swojego gabinetu w świetle jupiterów. A Minister Zdrowia zajmuje miejsce po drugiej stronie barykady. Zaczyna się robić niesympatycznie i niebezpiecznie. Wyrok na ordynatora zapadł jeszcze przed zakończeniem procesu. Być może jest winny, ale czy wina leży tylko po jego stronie? Czy cały system nie jest po prostu korupcjogenny i czy nie należy go jak najszybciej zmienić? Jestem przekonany, że tak. Temu między innymi powinny służyć prawne uregulowania statusu ordynatora, czego brakuje w obecnie obowiązującej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej naszej Izby dr January Lewandowski przy współpracy z radcą prawnym Martą Ziopają dokonali przeglądu i analizy przepisów i materiałów dotyczących kierowania oddziałem szpitalnym, które z przyjemnością zamieszczamy w tym numerze Eskulapa, licząc na żywą dyskusję Czytelników. Co warto preferować? Czy ordynatora decydującego o wszystkim i za wszystkich, udzielającego rodzinom informacji o pacjentach w zaciszu własnego gabinetu? Czy może ordynatora koordynującego jedynie pracę zatrudnionych na oddziale specjalistów, bez narzucającego ingerowania w ich decyzje diagnostyczne i terapeutyczne? A może wzorem Ameryki system konsultancki? Zapraszamy do wypowiedzi na ten temat. Oddawany do Państwa rąk numer pisma ma trochę odmienny charakter, ze względu na zbliżający się XXIII Zjazd Lekarzy ŚIL. Gros miejsca zajmują w nim sprawozdania z dotychczasowej działalności poszczególnych Komisji i Zespołów naszej Izby. Koledzy Lekarze mają możliwość zapoznania się z tym, co w ciągu ostatniego roku w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej się działo. Myślę, że mamy się czym pochwalić. Prężnie działająca Komisja Nauki, spotkania w kawiarni artystycznej pod patronatem Zespołu Historyczno-Kulturalnego, sukcesy Koleżanek i Kolegów z Zespołu Sportu, to tylko część społecznych inicjatyw świętokrzyskich medyków. Z innymi możecie się Państwo zapoznać w trakcie lektury marcowego Eskulapa, do czego jak zwykle zachęcam. Na koniec miło jest poinformować naszych czytelników, iż w fazie końcowej jest już wydanie "Almanachu Świętokrzyskich Eskulapów"- swoistego zbioru wspomnień z pracy kolegów oraz ich opracowania historii różnych placówek świętokrzyskiej służby zdrowia. W gronie 16. autorów znaleźli się tak doświadczeni lekarze jak. kol. kol. Leon Ambroż, Wadiusz Kiesz, Tadeusz Koniewicz, Kazimierz Mierzwa, Tadeusz Olszewski, Marian Partyka, Stanisław Zasacki oraz kol. Maria Szajewska-Kruk. W następnym Eskulapie szerzej o tym wydawnictwie

Maciej A. Zarębski

Eskulap Świętokrzyski 2007 nr 3 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020