Strona główna OIL

   


 
Fotokronika w obiektywie Eskulapa

27 kwietnia 2005 r. zebranie kieleckich emerytów i rencistów. W środku skarbnik Izby kol. Leon Snarski. 28 kwietnia br. Kurozwęki, migawki z zebrania staszowskiego Kola PTL. Dr Jadwiga Nessler z Krakowa (z prawej) autorka wystąpienia: "Jak skutecznie leczyć hipercholesterolemię u chorych z wysokim ryzykiem wieńcowym" z lek. Ewą Salą prezesem Kola. Uczestnicy spotkania...
... W tle fragmenty wystawy dr. M. A.Zarębskiego "Ameryka widziana oczami Polaka" 11 maja 2005 r. uczestnicy spotkania wyborczego w Wojewódzkim Zespole Neuropsychiatrycznym w Kielcach
18 maja br. migawki ze spotkania wyborczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Na zdj. po lewej widoczny w środku kol. Andrzej Postuła, na kolejnym zdjęciu głos oddaje m. in. kol. Stanisław Strzekowski, na zdj. po prawej członkowie Komisji Skrutacyjnej podczas pracy
21 maja br. Tarnów, migawki z nadzwyczajnego Zjazdu PTL. Prezydium Zjazdu. Przemawia prezes ZG PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Na kolejnym zdjęciu kol. Antoni Sydo prezes obchodzącego 135 lecie Tarnowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Uczestnicy obrad.

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004