Strona główna OIL

   


 
Wiersz

Jan Lechicki Zejdź Z GÓRY OJCA
Janie Pawle, Ojcze Święty,
zejdź do nas Z Góry Ojca,
bo lękamy się bez Ciebie,
a Ty mówiłeś: nie lękajcie się
mówiłeś: przebaczajcie sobie winy,
mówiłeś: odpuszczajcie sobie grzechy
powiedz, że jest to możliwe.
Nalej nam do serc
tak dużo otuchy,
aby starczyło jej na miłość,
odwagę
i światło wiekuiste.
Przytul, Ojcze Święty,
dziecko do piersi
i pogłaskaj je po głowie,
bo na ziemi miłości
dzieci mają mało,
a Ty jesteś Miłością,
która starczy i dzieciom
i chorym i biednym
i odrzuconym.
Bądź zawsze Z nami,
Ojcze Święty,
abyśmy się nigdy nie lękali ludzi.

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004