Strona główna OIL

   


 
Recenzja

Pod koniec 2004 roku ukazało się ciekawe okolicznościowe wydawnictwo "170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach", w podtytule zawierające słowa "Historia- Nauka- Współczesność". Jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Głuszka. Zawiera interesujące materiały autorstwa m.in. prof. Stanisława Koby (,,2 dziejów lecznictwa kieleckiego w XIX wieku"), prof. S. Głuszka (m.in. "Szpita1 św. Aleksandra a dzieje kieleckiej chirurgii"), dr Wojciecha Musiała (,,0 rozwoju chirurgii kieleckiej w okresie sierpień 1964 - grudzień 2000") a także prezentację sylwetek lekarzy kieleckich - nieżyjących: Bronisława Machury i Stanisława Gąsiorowskiego oraz żyjących: Kazimierza Mierzwy, Stanisława Koby, Wojciecha Musiała. W części drugiej książki zawarto obszerne opracowanie sympozjum "Postępy w medycynie", które odbyło się w dniach 3-4 września 2004 roku jako II Świętokrzyskie Dni Chirurgii, a w nim m.in. ciekawe prace: prof. Zbigniewa Pucha1skiego i wsp. z Białegostoku (Ostre i przewlekle zapalenie trzustki, Guzy złośliwe i łagodne wątroby), prof. Edwarda Stanowskiego i wsp. z Warszawy (Laparoskopowa chirurgia raka jelita grubego) oraz prof. Stanisława Głuszka i wsp. z Kielc (Leczenie nowotworów wątroby). W części trzeciej książki przedstawiono pracowników Szpitala Miejskiego w czasach współczesnych, ich dorobek kliniczny i naukowy oraz niezwykle bogaty życiorys prof. dr Andrzeja Ma1arewicza, kierującego Oddziałem Położnictwa i Ginekologii Szpitala Miejskiego od roku 1981. Lekarz ten jako drugi w Polsce, opracował i wprowadził w roku 1982 program badań profilaktycznych raka szyjki macicy na terenie miasta Kielce. Zainicjował powstanie w Szpitalu Miejskim w Kielcach Szkoły Rodzenia propagującej ideę porodów rodzinnych oraz unikalnej pracowni videoko1poskopii. Profesor Ma1arewicz wychował i ukształtował liczną grupę uczniów, którzy kontynuują jego dzieło. Jeden z nich dr Leszek Wołowiec został powołany jesienią 2004 roku na stanowisko p.o. ordynatora Oddziału. (Sam profesor pełni obecnie odpowiedzialną funkcję Kierow nika Zakładu Perinatologii Akademii Świętokrzyskiej). Książkę kończy szczegółowy wykaz aktualnie zatrudnionych pracowników Szpitala, który otwiera Jarosław Wójcicki dyrektor placówki.

ZAM
" 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach Historia-Nauka- Współczesność ", Kielce 2004, str. 318

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004