Strona główna OIL

   


 
Wzajemna pomoc

Lekarska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ma swoją już 46-letnią tradycję. Na przestrzeni czasu zmieniono nazwę, siedzibę, statut, ale zawsze celem działalności kasy było i jest udzielanie pomocy finansowej jej członkom oraz rodzinie zmarłego członka Kasy. Od listopada 2000 roku działamy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych pod nazwą Międzyzakładowa Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy. Członkami Kasy są lekarze medycyny, lekarze stomatolodzy zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach służby zdrowia oraz emeryci, renciści i lekarze bezrobotni. W chwili obecnej mamy 353 członków. Są to głównie lekarze z woj. świętokrzyskiego jak również nieliczne grono osób z dawnego woj. kieleckiego - z Radomia i Tamowa. Przynależność do Kasy jest całkowicie dobrowolna, wynika z moralnego obowiązku wzajemnej pomocy i solidarności zawodowej. Im więcej lekarzy należy do Kasy, tym mamy większy fundusz, a tym samym większe możliwości statutowej działalności. Fundusz Kasy stanowią wpłaty wpisowe (20 zł) i składki członkowskie (odpowiednio l % miesięcznych zarobków brutto lekarzy czynnie pracujących i 0,5% lekarzy emerytów i rencistów po dwudziestoletnim stażu członkowskim naszej Kasy). Udzielamy pożyczek nieoprocentowanych. Obecnie wysokość kwoty pożyczki to trzy tysiące złotych, które należy spłacić w piętnastu ratach. Odprawy pośmiertne są również w wysokości trzech tysięcy złotych. Członkowie Kasy ubiegający się o udzielenie pożyczki przedstawiają wniosek z podaniem dwóch żyrantów, z których przynajmniej jeden musi być członkiem naszej Kasy. Przyczyna dużej ostrożności podyktowana jest smutnymi doświadczeniami wieloletniej działalności. W minionym czasie w sporadycznych wypadkach trzeba było odwoływać się do żyrantów i przypominać o konieczności uregulowania zadłużenia. Siedziba naszej Kasy mieści się w budynku Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52. Pani księgowa Barbara Banaśkiewicz pracuje w poniedziałki i wtorki w godz.12-15, tel. 362-13-81,368-75-67.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Lekarzy!
Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu zarządu Maria Zielińska

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004