Strona główna OIL

   


 
Z komentarzem

       Dowiadujemy się z prasy, że zdecydowana większość lekarzy województwa świętokrzyskiego "nie bierze pieniędzy za wystawianie nienależnych zaświadczeń". - Czyżby to miało znaczyć, że bierzemy pieniądze za "należne" zaświadczenia, a "nienależne" wystawiamy za darmo? - Tak właśnie bywają zniekształcane nasze wypowiedzi. Nasuwa się pytanie, czy naprawdę musimy rozmawiać z każdym dziennikarzem? Także z takim, który tendencyjnie (nieprawdziwie, złośliwie, oszczerczo) pisze o sprawach ochrony zdrowia, a zwłaszcza o lekarzach?

***
      Było, przeważnie jest i mam nadzieję, że pozostanie obowiązującą nas praktyką, że dochodzące do Izby anonimy są niszczone i nie wszczynamy żadnych procedur sprawdzających. Anonim jest z reguły nieweryfikowalny: nie znamy podmiotu skargi, donosu; nie ma od kogo odebrać oświadczenia, zeznania, oskarżenia. Na szczęście nie ma czegoś takiego jak policja izbowa (celem której byłoby nadzorowanie? kontrolowanie? sprawdzanie prawdziwości donosów?). Pisanie anonimów jest - mówiąc dość łagodnie - postępowaniem niegodnym. Podstępne, zdradzieckie, tchórzliwe działania na pewno nie zasługują na szacunek. Kiedy trafi do moich rąk anonim, czuję odrazę, niechęć do autora i nieprzepartą chęć podarcia, zniszczenia pisma i wymazania z pamięci całej sprawy. (Jeden raz zdarzyło mi się w przypadku anonimu z dość konkretnymi zarzutami przesłać pismo koledze, którego zarzuty dotyczyły. I kolega ten podziękował mi za to, stwierdzając przy tym, że zarzuty są niesłuszne, ale cała sprawa dała mu do myślenia...). Chciałbym, żeby Koledzy przyznali, iż pisać anonimów się nie godzi. I aby przyjęli do wiadomości, że nie warto, skoro trafiają do izbowego kosza na śmieci.
***
      Różne organizacje oświadczają, że usuwają lub usuną ze swych szeregów "czarne owce". Rodzi się pytanie: co robić, kiedy mamy do czynienia ze stadem czarnych owiec? Może w takim stadzie to biała owca jest uznawana za "czarną"?

Eskulap Świętokrzyski 2005 nr 6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004