Strona główna OIL

   


 
APEL Nr 5/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej

APEL Nr 5/04/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

do kierowników oraz organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej w sprawie działań podejmowanych w związku z pełnieniem dyżurów medycznych w świetle przepisów Unii Europejskiej


      W związku z postanowieniami Dyrektywy Rady Nr 93/1 04/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy oraz związanego z nią orzeczenia Europejskie go Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2003 r., Naczelna Rada Lekarska apeluje do dyrektorów zakładów, opieki zdrowotnej oraz do organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej o niepodejmowanie zmian w zakresie funkcjonowania dyżurów medycznych przed wprowadzeniem rozwiązań systemowych. Dotychczasowe doświadczenia mogą doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania zakładów i zagrożenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz uzasadnionych roszczeń lekarzy ze skutkami dla budżetu państwa.
      Obecna sytuacja w żadnym razie nie może być pretekstem dla osób kierujących zakładami opieki zdrowotnej do podejmowania działań naruszających prawa lekarzy poprzez ograniczanie ich uprawnień pracowniczych lub obniżanie wynagrodzenia.
      Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że nieuzasadnione jest zarówno wywieranie nacisków na lekarzy, aby pełnili dyżury na podstawie kontraktów cywilnoprawnych zamiast w ramach obowiązującego stosunku pracy, jak równie propozycje wprowadzenia zmianowego systemu pracy. Praktyki takie mogą uniemożliwić zagwarantowanie ciągłości leczenia chorych oraz kształcenia lekarzy a także zagrażają bezpieczeństwu socjalnemu lekarzy - pracowników zakładów, opieki zdrowotnej.
      Naczelna Rada Lekarska jest stanowczo przeciwna próbom ograniczani środków finansowych przeznaczanych na dyżury lekarskie, pod pretekstem dostosowywania organizacji pracy w zakładzie opieki zdrowotnej do przepisów Unii Europejskiej.
SEKRETARZ
Krzysztof Makuch
PREZES
Konstanty Radziwiłł

Eskulap Świętokrzyski 2004/6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach. Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020