Strona główna OIL

   


 
Spotkanie w Białowieży

       W pierwszych dniach maja 2004 r. odbyło się w Białowieży dwudniowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej. Spotkanie to zorganizowali członkowie Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku. ŚIL reprezentowały Koleżanki: M. Kawa-Kiesner, M. Zubrzycka - Cygańska i E.. Chmielowiec.
      Tematem pierwszego dnia obrad była ocena kryteriów opieki stomatologicznej finansowanej w ramach ubezpieczeń społecznych. Dyskutowaliśmy na temat priorytetów w opiece stomatologicznej w krajach europejskich a także na temat form i zakresu świadczeń bezpłatnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce.
      Tematem wiodącym drugiego dnia było sprawozdanie Komisji ds. Autonomii Stomatologów. Koledzy z wielu Izb, podobnie jak my, uważają, że autonomia ze wszystkimi jej następstwami nie jest obecnie korzystna.
      Dyskutowaliśmy również na temat zasad wykonywania wolnego zawodu lekarza dentysty i wartościowania naszej pracy. Należy podkreślić wspaniałą organizację spotkania i zaangażowanie Kolegów z Białegostoku, którzy stworzyli bardzo przyjazną atmosferę również w czasie wolnym od obrad.

(Tekst i foto E.Chmielowiec)

Eskulap Świętokrzyski 2004/6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach. Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020