Strona główna OIL

   


 
Zebranie Komisji Stomatologicznej

      27 kwietnia 2004 r. w siedzibie naszej Izby odbyło się kolejne zebranie Komisji Stomatologicznej pod przewodnictwem kol. Marianny Kawy-Kiesner. Na spotkaniu podjęto temat określenia zasad zawierania umów kontraktowych z NFZ na świadczenia stomatologiczne na 2005 r.
      Koledzy w większości stali na stanowisku, że kontrakty powinny być zawierane ze wszystkimi stomatologami, którzy chcą przystąpić do systemu, a wycena punktu winna być jednakowa na terenie całego województwa. Dopłaty do materiałów ponadstandartowych powinny być zlikwidowane. Takie jest też stanowisko wyrażone przez stomatologów na Ogólnopolskiej Konferencji w Książu, gdzie jednym z na szych delegatów była Przewodnicząca Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów kol. Agnieszka Mastemak - Rudzka. Wyrażano pogląd, że władze państwowe i samorządowe winny zabezpieczyć fundusze na profilaktykę i leczenie dzieci i młodzieży oraz przywrócić opiekę stomatologiczną w szkołach. Kol. Marianna Kawa - Kiesner przedstawiła projekt NIL dotyczący kryteriów opieki stomatologicznej finansowanej w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. Kol. Elżbieta Chmielowiec poinformowała o zaleceniach Sanepidu dotyczących przepisów ochrony radiologicznej w świetle nowych rozporządzeń (w gabinetach stomatologicznych wyposażonych w aparaty rtg obowiązuje konieczność posiadania uprawnień bądź zatrudnienia inspektora ds ochrony radiologicznej). Na posiedzeniu mówiono również o potrzebie zorganizowania gimnastyki korekcyjnej dla stomatologów, pomysł przedstawiono kol. Terleckiemu. Wyrażono nadzieję, że koledzy z Zespołu ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji, któremu kol. Dariusz Terlecki przewodniczy, podejmą ten temat.

Lek stom. Elżbieta Chmielowiec

Eskulap Świętokrzyski 2004/6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach. Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020