Strona główna OIL

   


 
Zdaniem Prezesa


      Minął miesiąc od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To oczywiście okres krótki, ale już wystarczający, by na naszym podwórkuweryfikować czarne scenariusze. Wiemy więc już, że

  • nie ma szturmu lekarzy do Biura Izby po zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje; wydaliśmy do tej pory 3 (przypomnę, że są one potrzebne do legalnego wykonywania naszego zawodu w państwach Unii),
  • nie ma też w Izbie lawiny wniosków o rejestrację gabinetów, choć od 1 maja nieaktualny stał się przepis zawarty w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodzie lekarza o dwuletnim stażu pracy niezbędnym do załżenia indywidualnej praktyki lekarskiej,
  • nie zrezygnowano, na szczęście, w świętokrzyskich szpitalach z dyżurów medycznych, choć art. 32 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest sprzeczny z unijną dyrektywą nr 93
  • nie uległy likwidacji komisje bioetyczne działające przy Okręgowych Izbach Lekarskich.

      Nie wiemy natomiast, jak długo przyjdzie czekać na spełnienie naszych oczekiwań związanych z obecnością w Unii. Mam nadzieję, że w Państwa imieniu zadam to pytanie w czerwcu naszym kolegom - lekarzom, którzy wejdą do Parlamentu Europejskiego. Całej trójce świętokrzyskich kandydatów życzę wyborczego sukcesu.

Marek Jodłowski

Eskulap Świętokrzyski 2004/6 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach. Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020